Pohod za mir 2017 - vabilo

21. september je mednarodni dan miru.
V četrtek, 21. septembra 2017 bo v Ljubljani med 11. in 12.30 uro potekal Pohod za mir 2017. 

Pohod za mir organizirajo veteranske in domoljubne organizacije: Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije , Zveza društev vojnih invalidov Slovenije , Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever . Navedene organizacije so članice Svetovne federacije veteranov , v kateri usklajeno zastopajo interese slovenskih vojnih veteranov in usklajeno izvajajo skupne aktivnosti federacije.

Pohod za mir je skupna aktivnost vseh članic svetovne federacije veteranov. Odvija se 21. septembra po enakem scenariju v vseh prestolnicah držav, katerih veterani so člani svetovne federacije. Ključni del scenarija je branje poslanice generalnega sekretarja OZN (poslanico vam bomo poslali takoj, ko jo bomo dobili), minuta tišine za padle bojevnike v vseh vojnah ob 12. uri, nacionalno mirovno sporočilo. Letos smo zanj zaprosili dr. Anico Mikuš Kos, predsednico Slovenske filantropije, eno vodilnih strokovnjakinj za pomoč otrokom z vojnih območij.

Zavzemanje za mir je v sami srčiki dejavnosti mednarodne federacije, v svoj kredo so zapisali besede Nobelovega nagrajenca Ralpha Buncha: »Nihče ne more govoriti bolj zgovorno o miru kot tisti, ki so se bojevali v vojni /…/ glas vojnih veteranov je odmev hrepenenja za mir ljudi vsega sveta /…/ veterani želijo bogatejše življenje v svobodi, enakost in dostojanstvo….«. 

Vse štiri slovenske organizacije vojnih veteranov delijo enake vrednote in se zavzemajo za mir, za vzgajanje patriotizma, za demokratično družbo, socialno državo, za ohranjanje tradicij boja za nacionalno suverenost, za solidarnost in zato tudi s takšnimi manifestacijami, kot je pohod za mir, poskušajo opozoriti na aktualne probleme sodobnega sveta in naše domovine.

Posebnost letošnjega pohoda je sodelovanje prostovoljcev Društva za Združene narode za Slovenijo. 

Pohod za mir bodo slovenske organizacije veteranov organizirale tudi v prihodnje. Želimo, da bi se ga udeleževalo vse več državljanov, da bi postal del slovenske zavesti o miru, demokraciji, pravni in socialni državi. 

Bistveno sporočilo Svetovnega dneva miru je izkaz spoštovanja do padlih vojakov v vojnah ter prizadevanja za mir in nenasilje.


PROGRAM:
11.00 - 11.15 zbor pohodnikov na trgu Ajdovščina (v tem času Orkester Slovenske vojske zaigra nekaj skladb)
11.15 - 11.45 pohod po Slovenski ul. na Kongresni trg (med tem Orkester Slovenske policije na Kongresnem trgu zaigra nekaj skladb)
11.45 postroj praporščakov na Kongresnem trgu (prapori zvez in pokrajinskih odborov ZZB, ZVVS, ZDVIS in ZPVD Sever, prapori drugih domoljubnih in veteranskih organizacij)
11.50 himna (Policijski orkester)
11.55 branje poslanice generalnega sekretarja OZN 
11.58 po poslanici sledi 12 udarcev na veliki boben Policijskega orkestra
12.00 minuta tišine 
12.01 Policijski orkester – skladba Arr. V. Štrucl: ROŽMARIN
12.05 – 12.15 mirovno sporočilo dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije, ena vodilnih strokovnjakinj za pomoč otrokom z vojnih območij
12.15 Policijski orkester – skladba V. Štrucl: BUDNICA
12.20 nastop članov Društva za Združene narode za Slovenijo – njihov pogled na mir 
12.30 Policijski orkester – skladbi Coiteux: JOYEUX MUSICIENS in Prešern, J. Puhar. ZAGODIMO SI POLKO
12.35 odhod praporščakov
12.37 zaključek in razhod