Organizacija

ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER

Krajše ime: Zveza društev Sever
Naslov: Štefanova 2, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.zdruzenje-sever.si
E-mail: info@zdruzenje-sever.si
Telefon: 041 725 397, 041 725 398
Matična številka: 1206591
Davčna številka: 78946000
Transakcijski račun: 03100-1000038478

UPRAVNI ODBOR  
   
dr. Tomaž Čas, predsednik združenja PVDS Ljubljana
Bojan Lunežnik, podpredsednik združenja  PVDS Maribor
Angel Vidmar, podpredsednik združenja DVS Severne Primorske
Alojzij Klančišar, podpredsednik združenja PVDS Zasavje
   
Milan Urbanček, član PVDS za celjsko območje
Fabio Steffe, član PVDS za Primorsko in Notranjsko
Ivan Hočevar, član PVDS Gorenjska
Roman Kržan, član PVDS Posavje
mag. Darko Repenšek, član PVDS Ljubljana
Darko Šorli, član PVDS Maribor
Drago Ribaš, član PVDS za Pomurje
Bruno Ipavec, član DVS Severne Primorske
Marjan Dragan, član PVDS Dolenjska in Bela krajina
Vinko Mlinšek, član PVDS za Koroško
Bojan Skočir, član PVDS Zasavje
Janez Portir, član PVDS Specialna enota
   
GENERALNI SEKRETAR  
Anton Pozvek PVDS Ljubljana
   
SKUPŠČINA  
Skupščina je najvišji organ Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Sestavlja jo po 10 delegatov društev Sever. Skupščina zaseda na rednih sejah enkrat na leto, na izrednih sejah pa po potrebi.
   
ČASTNO RAZSODIŠČE  
   
Marjan Starc, predsednik PVDS Ljubljana
Bogomil Brvar, član PVDS Zasavje
mag. Dušan Ferenčak, član PVDS za Koroško
Štefan Forjan, član PVDS Specialna enota
Beno Dergan, članica PVDS Posvje
   
NADZORNI ODBOR  
   
dr. Peter Pungartnik, predsednik PVDS za celjsko območje
Tomaž Čuček, član PVDS za Pri norsko in Notranjsko
Sašo Šraj, član PVDS Ljubljana
Igor Vezovnik, član DVS Severne Primorske
Janez Vencelj, član PVDS za Pomurje
Alojz Vrbnjak, član PVDS Zasavje

                              
ČLANI ZVEZE POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER                                                                           

Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje
naslov: Ljubljanska 12, 3000 Celje
splet: www.veteransko-drustvo-sever.si
email: info@veteransko-drustvo-sever.si
predsednik: Milan Urbanček

Policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska
naslov: Cesta Ste Marie aux Mines 19, 4290 Tržič
splet: www.sever-gorenjska.si
email: info@sever-gorenjska.si
predsednik: Ivan Hočevar

Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko
naslov: Ukmarjev trg 6, 6000 Koper
splet: www.pvdseverkp-po.com
email:info@pvdseverkp-po.com
predsednik: Fabio Steffe

Policijsko veteransko društvo Sever Posavje
naslov: Cesta krških žrtev 55, 8270 Krško
splet: www.sever-posavje.si
email: pvdseverposavje@gmail.com   
predsednik: Roman Kržan
 
Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
naslov: Vodnikova 43/a, 1000 Ljubljana
splet: www.drustvo-sever-lj.si
email: info@drustvo-sever-lj.si
predsednik: mag. Darko Repenšek
 
Policijsko veteransko društvo Sever Maribor
naslov: Maistrova 2, 2000 Maribor
splet: www.sever-maribor.com
email: info@sever-maribor.com
predsednik: Darko Šorli

Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje
naslov: Ulica arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
splet: www.sever-pomurje.si
email: sever.pomurje@gmail.com
predsednik:Drago Ribaš

Društvo veteranov Sever Severne Primorske
naslov: Sedejeva 11, 5000 Nova Gorica
splet: www.drustvo-sever-severnaprimorska.si
email: veterani.sever@gmail.com
predsednik: Angel Vidmar

Policijsko veteransko društvo Sever Dolenjska in Bela krajina
naslov: Ljubljanska 30, 8000 Novo mesto
splet: www.sever-dbk.si
email: info@sever-dbk.si 
predsednik: Marjan Dragan 

Policijsko veteransko društvo Sever za Koroško
naslov: Francetova 9, 2390 Slovenj Gradec
splet: www.sever-koroska.si
email: info@sever-koroška.si  
predsednik: Vinko Mlinšek
 
Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje
naslov: Cesta Borisa Kidriča 11/a, 1410 Zagorje ob Savi
splet: www.sever-zasavje.si
email: info.sever.zasavje@gmail.com  

predsednik: Alojzij Klančišar

Policijsko veteransko društvo Sever – Specialna enota
naslov: Podutiška 88, 1000 Ljubljana
splet: www.pvds-se.si
email: info@pvds-se.si
predsednik: Janez Portir