Komisija za humanitarna in socialna vprašanja

PROGRAM DELA KOMISIJE 2018-2022

1. SPREMLJANJE SOCILANE STRUKTUE IN SOCIALNO STANJE ČLANOV DRUŠTEV SEVER;

 • NOSILEC: ČLANI KOMISIJE, DRUŠTVA SEVER
 • ROK: STALNA NALOGA

2. REŠEVANJE VLOG PROSILCEV SOCIALNE POMOČI IN PRIPRAVA PREDLOGA SKLEPA ZA UPRAVNI ODBOR ZPVDS;

 • NOSILEC: ČLANI KOMISIJE, DRUŠTVA SEVER
 • ROK: STALNA NALOGA

3. NUDENJE POMOČI NEUKIM ČLANOM PRI PRIDOBIVANJU IN UREJANJU VETERANSKIH PRAVIC;

 • NOSILEC: ČLANI KOMISIJE, DRUŠTVA SEVER
 • ROK: STALNA NALOGA

4. HUMANITARNA POMOČ BOLNIM IN OSTARELIM ČLANOM DRUŠTEV SEVER;

 • NOSILEC: ČLANI KOMISIJE, DRUŠTVA SEVER
 • ROK: STALNA NALOGA

5. POMOČ RANJENIM IN SVOJCEM PADLIH POLICISTOV V OSAMOSVOJITVENI VOJNI 91;

 • NOSILEC: ČLANI KOMISIJE, DRUŠTVA SEVER
 • ROK: STALNA NALOGA

6. SODELOVANJE PRI DELU USTANOVE FRANC ROZMAN STANE;

 • NOSILEC: PREDSEDNIK KOMISIJE
 • ROK: STALNA NALOGA

7. SODELOVANJE Z DRUGIMI SORODNIMI KOMISIJAMI;

 • NOSILEC: PREDSEDNIK KOMISIJE
 • ROK: STALNA NALOGA

ČLANI KOMISIJE:

1. predsednik MENCIN Jože PVD SEVER GORENJSKA 
2. član PODLOGAR Andrej PVD SEVER DOLENJSKA IN BELA KRAJINA
3. član KLANČIŠAR Alojzij PVD SEVER ZASAVJE
4. član SIMONČIČ Gortan PVD SEVER GORENJSKA 
5. član ABRAHAM Ferdo PVD SEVER ZA KOROŠKO
6. član TRČEK Iztok PVD SEVER ZA POMURJE
7. član MENCINGER  Janko DV SEVER SEVERNE PRIMORSK