Komisija za MSNZ

PROGRAM DELA KOMISIJE 2018-2022

LETO 2020

 1. OBELEŽITEV 30. OBLETNICE MSNZ - PO POSEBNEM PROGRAMU 
 2. UREJANJE ARHIVA MSNZ IN RAZSTAVNIH EKSPONATOV, KI OBELEŽUJEJO ORGANIZACIJO IN DELOVANJE MSNZ ZA POTREBE MUZEJEV

LETO 2018-2022

 1. OBELEŽEVANJE TAJNIH SKLADIŠČ OROŽJA POLICIJE V LETIH 1990 - 1991

 

NAČIN IN OBLIKA DELA KOMISIJE

 1. KOMISIJA NALOGE IZVAJA NA OSNOVI SVOJEGA PROGRAMA DELA IN NALOG UPRAVNEGA ODBORA. 
 2. KOMISIJA SMISELNO UPORABLJA POSLOVNIK O DELU UPRAVNEGA ODBORA ZDRUŽENJA.
 3. KOMISIJA SE SKLIČE PREDVIDOMA ENKRAT LETNO.
 4. ČLANI KOMISIJE DOBLJENE NALOGE OPRAVLJAJO PRETEŽNO NA DOMU OZIROMA NEPOSREDNO V POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTVIH. S POMOČJO ELEKTRONSKE POŠTE SE MEDSEBOJNO OBVEŠČAJO, PRIDOBIVAJO POTREBNE INFORMACIJE IN POROČAJO.
 5. ČLANE KOMISIJE SE ZA VSPOSTAVLJANJE NEPOSREDNEGA STIKA S POLICIJSKIMI VETERANSKIMI DRUŠTVI ZADOLŽI IN SICER:

ČLANI KOMISIJE:

 • LUNEŽNIK BOJAN: PVD SEVER MARIBOR
 • KLEMENČIČ MILAN: PVD SEVER GORENJSKA  
 • LESKOVŠEK STANISLAV: PVD SEVER LJUBLJANA
 • KLJAJIĆ ŽELJKO: PVD SEVER ZA KOROŠKO
 • OTONIČAR VOJKO: PVD SEVER ZA PRIMORSKO IN NOTRANJSKO