Program dela komisije za humanitarna in socialna vprašanja

1. SPREMLJATI SOCIALNO STRUKTURO IN SOCIALNO STANJE ČLANOV POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV

 • NOSILEC: ČLANI KIOMISIJE, PV DRUŠTVA
 • ROK:STALNA NALOGA

2. REŠEVANJE VLOG PROSILCEV SOCIALNE POMOČI IN PRIPRAVA PREDLOGA ZA UO

 • NOSILEC: ČLANI KOMISIJE
 • ROK: STALNA NALOGA

3. NUDENJE POMOČI NEUKIM ČLANOM PRI UREJANJU PRIDOBIVANJA VETERANSKIH PRAVIC

 • NOSILEC: ČLANI KOMISIJE
 • ROK: STALNA NALOGA 

4. HUMANITARNA POMOČ BOLNIM IN OSTARELIM ČLANOM

 • NOSILEC: ČLANI KOMISIJE IN PVD
 • ROK: STALNA NALOGA

5. POMOČ RANJENIM IN SVOJCEM PADLIH POLICISTOV V OSAMOOSVOJITVENI VOJNI 1991

 • NOSILEC: ČLANI KOMISIJE IN PVD
 • ROK: STALNA NALOGA

6. SODELOVANJE PRI DELU USTANOVE FRANCA ROZMANA - STANETA

 • NOSILEC: PREDSEDNIK KOMISIJE
 • ROK: STALNA NALOGA

 7. SODELOVANJE Z DRUGIMI SORODNIMI KOMISIJAMI

 • NOSILEC: PREDSEDNIK KOMISIJE
 • ROK: STALNA NALOGA

ČLANI KOMISIJE:

 1. MENCIN JOŽE, PVD SEVER GORENJSKA
 2. PODLOGAR ANDREJ, PVD SEVER DOLENJSKA IN BELA KRAJINA
 3. KLANČIŠAR ALOJZIJ, PVD SEVER ZASAVJE
 4. SIMONČIČ GORTAN, PVD SEVER GORENJSKA
 5. ABRAHAM FERDO, PVD SEVER ZA KOROŠKO