Program dela komisije za MSNZ

LETO 2015

 1. OBELEŽITEV 25. OBLETNICE MSNZ - PO POSEBNEM PROGRAMU (sprejem za organizatorje MSNZ, postavitev razstave 25 LET MSNZ, slavnostna akdemija, idr.)
 2. UREJANJE ARHIVA MSNZ IN RAZSTAVNIH EKSPONATOV, KI OBELEŽUJEJO ORGANIZACIJO IN DELOVANJE MSNZ ZA POTREBE MUZEJEV

LETO 2016

 1. OBELEŽEVANJE TAJNIH SKLADIŠČ OROŽJA POLICIJE V LETIH 1990 - 1991

 

NAČIN IN OBLIKA DELA KOMISIJE

 1. KOMISIJA NALOGE IZVAJA NA OSNOVI SVOJEGA PROGRAMA DELA IN NALOG UPRAVNEGA ODBORA. 
 2. KOMISIJA SMISELNO UPORABLJA POSLOVNIK O DELU UPRAVNEGA ODBORA ZDRUŽENJA.
 3. KOMISIJA SE SKLIČE PREDVIDOMA ENKRAT LETNO.
 4. ČLANI KOMISIJE DOBLJENE NALOGE OPRAVLJAJO PRETEŽNO NA DOMU OZIROMA NEPOSREDNO V POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTVIH. S POMOČJO ELEKTRONSKE POŠTE SE MEDSEBOJNO OBVEŠČAJO, PRIDOBIVAJO POTREBNE INFORMACIJE IN POROČAJO.
 5. ČLANE KOMISIJE SE ZA VSPOSTAVLJANJE NEPOSREDNEGA STIKA S POLICIJSKIMI VETERANSKIMI DRUŠTVI ZADOLŽI IN SICER:

ČLANI KOMISIJE:

 • LUNEŽNIK BOJAN: PVD SEVER MARIBOR
 • KLEMENČIČ MILAN: PVD SEVER GORENJSKA  
 • LESKOVŠEK STANISLAV: PVD SEVER LJUBLJANA
 • KLJAJIĆ ŽELJKO: PVD SEVER ZA KOROŠKO
 • OTONIČAR VOJKO: PVD SEVER ZA PRIMORSKO IN NOTRANJSKO