Komisija za humanitarna in socialna vprašanja

PROGRAM DELA KOMISIJE 2018-2022

1. SPREMLJANJE SOCILANE STRUKTUE IN SOCIALNO STANJE ČLANOV DRUŠTEV SEVER;

 • NOSILEC: ČLANI KOMISIJE, DRUŠTVA SEVER
 • ROK: STALNA NALOGA

2. REŠEVANJE VLOG PROSILCEV SOCIALNE POMOČI IN PRIPRAVA PREDLOGA SKLEPA ZA UPRAVNI ODBOR ZPVDS;

 • NOSILEC: ČLANI KOMISIJE, DRUŠTVA SEVER
 • ROK: STALNA NALOGA

3. NUDENJE POMOČI NEUKIM ČLANOM PRI PRIDOBIVANJU IN UREJANJU VETERANSKIH PRAVIC;

 • NOSILEC: ČLANI KOMISIJE, DRUŠTVA SEVER
 • ROK: STALNA NALOGA

4. HUMANITARNA POMOČ BOLNIM IN OSTARELIM ČLANOM DRUŠTEV SEVER;

 • NOSILEC: ČLANI KOMISIJE, DRUŠTVA SEVER
 • ROK: STALNA NALOGA

5. POMOČ RANJENIM IN SVOJCEM PADLIH POLICISTOV V OSAMOSVOJITVENI VOJNI 91;

 • NOSILEC: ČLANI KOMISIJE, DRUŠTVA SEVER
 • ROK: STALNA NALOGA

6. SODELOVANJE PRI DELU USTANOVE FRANC ROZMAN STANE;

 • NOSILEC: PREDSEDNIK KOMISIJE
 • ROK: STALNA NALOGA

7. SODELOVANJE Z DRUGIMI SORODNIMI KOMISIJAMI;

 • NOSILEC: PREDSEDNIK KOMISIJE
 • ROK: STALNA NALOGA

ČLANI KOMISIJE:

1. predsednik KLANČIŠAR Alojzij ZA lojzehov@gmail.com 031 308 114
2. član PODLOGAR Andrej NM andrejpodlogar1@gmail.com 041 609 231
4. član SIMONČIČ Gortan KR modri100@gmail.com  041 553 265 
5. član ABRAHAM Ferdo SG ferdo.abraham@gmail.com 041 714 844
6. član TRČEK Iztok MS iztok.trcek@gmail.com 041 715 160
7. član MENCINGER  Janko NG janko.mencinger@t-2.net; janko.mencinger@policija.si 041 715  035