AdriaticSlovenica ponuja dodatne ugodnosti za vojne veterane

Zaradi številnih vprašanj na neodzivnost Adriatic-Slovenica zdravstvene zavarovalnice smo pridobili dodatne informacije o možnostih koriščenja ugodnosti, ki jih vojnim veteranom ponuja ta zavarovalnica.

Vsi AS-ovi obstoječi zavarovanci so dobili dopis v novembru 2012 po pošti. V tem dopisu so bile navedene naslednje ugodnosti: 

 

Brezplačno nezgodno zavarovanje

S sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zavarovanci z vnešenim statusom VOJNI VETERAN prejmejo brezplačno nezgodno zavarovanje po spodaj navedeni ponudbi: 

Smrt zaradi nezgode

Trajna invalidnost*

Pogrebnina zaradi nezgode

Letna premija z 6,5% DPZP

2.000,00

4.000,00

700,00

1,21

*Pri trajni invalidnosti je upoštevana 10% franšiza, kar pomeni, da se zavarovalnina iz naslova trajne invalidnosti ne izplača v primerih, ko je ocenjena invalidnost nižja od 10%. 

 

Zavarovanci, ki so dopolnilno zdravstveno zavarovanje obdržali pri Adriaticu Slovenici, imajo brezplačno nezgodno zavarovanje za obdobje od 01.01.2013 do 01.05.2014.

Zavarovanci, ki bodo na novo sklenili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, bodo prejeli brezplačno nezgodno zavarovanje za obdobje od 01.05.2013 do 01.05.2014. Po sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bodo zavarovanci po pošti prejeli obvestilo o veljavnem nezgodnem zavarovanju s podatkom o vrsti kritja, višini zavarovalnih vsot, trajanju zavarovanja, pogojih in št. police.

 

Brezplačna zdravstvena asistenca

Asistenca se izvaja na številki 080 81 10 z delovnim časom od 8.00 do 15.00 ure.
Nudimo pomoč in svetovanje za:

  • napotitve na specialistični pregled, na diagnostične preiskave, na operativne posege, v bolnišnico, na fizioterapijo ali na zdraviliško zdravljenje,
  • predpisane medicinsko tehnične pripomočke (ortopedski, slušni in očesni pripomočki),
  • predpisana zdravila glede na njihovo razvrstitev na liste in s tem povezano doplačevanje zdravil (zdravila nad najvišjo priznano vrednostjo, zdravila na beli recept, zdravila na vmesni listi,..).

Našim zavarovancem svetujemo tudi:

  • kje uveljaviti zdravstveno storitev zaradi dolgih čakalnih dob (v kateri ambulanti ali bolnišnici pridem hitreje na vrsto);
  •  kako se pripraviti za čim ugodnejšo hospitalizacijo.

 

Brezplačen dvodnevni oddih na morju ali v zdravilišču

S poslovnima partnerjema Delfin Hotel in Terme Vivat smo dogovorili koriščenje njihovih kapacitet po posebnih ugodnih pogojih. Možnost koriščenja kapacitet poteka po naslenjem protokolu:

  • zavarovanec si rezervira termin počitnic po telefonu: 02 532 21 08 za Terme Vivat oz. 05 6607400 za Delfin Hotel,
  • na Adriatic Slovenico prejmemo podatke o stranki (ime in priimek, rojstni datum in kraj prebivališča),
  • preverimo ali ima stranka status VOJNI VETERAN in ali je naš zavarovanec,
  • sporočimo  poslovnima partnerjema Delfin Hotel ali Terme Vivat, da se ta rezervacija obračuna v skladu z dogovorom,
  • stranki se ob odhodu iz hotela izstavi račun, na katerem bo razvidno, da je za en dan (ena nočitev) plačnik AS, ostalo plača stranka sama.

 

BON za 40/20/10 EUR

Veterani lahko novo avtomobilsko ali Dom AS zavarovanje sklenejo z bonom ugodnosti, ki je bil priložen k dopisu, ki so ga prejeli novembra 2013. Boni so prenosljivi tudi na družinske člane veterana.

Če vojni veteran nima pri sebi bona in želi koristiti ugodnosti na avtomobilih ali na Dom Asu, preverimo in dodelimo ugodnosti, če ima zavarovanec vnešen status VOJNI VETERAN. 

Družinski člani dobijo ugodnost  le s predložitvijo bona ugodnosti. 

 

Interne počitniške kapacitete AS

Zavarovanci z vnešenim statusom VOJNI VETERAN lahko koristijo interne počitniške kapacitete v skladu z veljavnim pravilnikom in cenikom.  Informacije in rezervacije so na voljo na telefonu 01 /58 24 536, Breda Merlak.

 

Nagradno žrebanje

Med zavarovanci z vnešenim statusom VOJNI VETERAN bomo maja 2013 izžrebali 95 praktičnih nagrad in 5 nagrad v obliki vrednostnega bona v višini 200 EUR za nakup v Merkurju. Vsi nagrajenci bodo osebno obveščeni.