Sodelovanje med veterani

Petnajsta obletnica osamosvojitve je tudi priložnost, da spregovorimo o sodelovanju med veteranskima organizacijama, morda bolj odkrito. V osamosvojitvene procese smo šli veterani skupaj, vsak po svojem znanju, močeh in nalogah, ki so bile postavljene pred nas.
Zgodovinsko dejstvo je, da sta kasneje nastali dve veteranski organizaciji. Pustimo vzroke za to. Eni izhajamo iz milice, drugi iz teritorialne obrambe.

Vsa ta leta smo govorili, da medsebojno dobro sodelujemo. Če mene vprašate, tej trditvi ne morem popolnoma pritegniti. Res je, da na nekaterih območjih in tudi področjih boljše, na drugih pa slabše ali slabo.

Včasih se mi zdi, da bolj tekmujemo in si nagajamo kot pa sodelujemo. Potihoma se jezimo eni na druge in negodujemo. Žal dostikrat k temu prispevajo tudi zunanji dejavniki, če hočete, tudi politika.

Dragi veterani, a ni letošnja obletnica priložnost, da rečemo:«Borili smo se skupaj, delajmo skupaj.« Ali ni vseeno ali gre za veterana iz vrst teritorialne obrambe ali milice?

V času osamosvojitve ni bilo različnih političnih opcij. Odločili so se Slovenke in Slovenci in večina državljanov Slovenije. Cilj je bil eden in jasen, samostojna Slovenija. Zato ni nobenega razloga, da se delimo ne vem po kakšnih kriterijih, najmanj pa si želim, da po političnih opcijah.

Vsi skupaj smo naredili veliko dejanje. Naše organizacije rastejo od spodaj navzgor. Stopimo skupaj na lokalni ravni, na regijski in državni ravni. Uskladimo aktivnosti, ki jih načrtujemo ob 15. obletnici osamosvojitve na vseh področjih. Skupaj postavimo spominska obeležja, skupaj organizirajmo proslave, dogovorimo se komu vse pripadajo priznanja za posamezne dogodke.

Sem realist. Zavedam se , da se takoj ne moremo združiti v enovito organizacijo. Verjetno tudi ni realno pričakovati, da bomo takoj in brez naporov ustanovili skupno krovno organizacijo. Verjamem pa, da bo nekdaj tudi to realnost.

Milan Horvat