Zahvala Splošne bolnišnice Celje

8. januarja 2010 je bilo Veteransko društvo Sever za celjsko območje povabljeno na otvoritev novega Oddelka za medicinsko rehabilitacijo in obnovljenega Oddelka za radiologijo Splošne bolnišnice Celje, kjer je nameščen novi CT aparat, za katerega so v organizirani akciji donacijska sredstva prispevali tudi člani društva.
Slavnostni govornik je bil minister za zdravje g. Borut Miklavčič. Direktor bolnišnice g. Marjan Ferjanc, strokovna direktorica ga. Frančiška Škrabl Močnik in predstojnika Oddelka za medicinsko rehabilitacijo g. Aleš Demšar ter Radiološkega oddelka g. Ivan Pisanec, so se vsak posebej in v imenu bolnišnice zahvalili vsem pravnim osebam in posameznikom, ki so s svojimi donacijami pripomogli k nakupu CT aparata. Vsem so podelili posebne plakete ter poudarili pomen solidarnosti, saj je bila z donacijami zbrana dobra polovica vseh potrebnih sredstev za nakup CT aparata. Sledil je kratek kulturni program, ogled obeh oddelkov ter pogostitev in druženje, kjer se je zdravstveno osebje še enkrat zahvalilo za sodelovanje.

Celjsko policijsko veteransko društvo Sever je skupaj z ostalimi veteranskimi organizacijami na območju celjske regije tokrat že drugič pristopilo k zbiranju donatorkih sredstev za nakup aparatov v Splošni bolnišnici Celje. Priznanje so poleg nekaj pravnih oseb (podjetij in občine) prejeli še OZVVS Celje, OZZBV NOB Celje, Združenje upokojencev Celje in nekaj posameznikov.

V prvem primeru so se zbirala sredstva za nakup koronografa, v zadnjem primeru pa za CT aparat. Zadnja akcija je trajala dve leti. V društvu so bili tudi sami presenečeni nad odzivom članstva, zato se v imenu društva in vodstva Splošne bolnišnice Celje ter pacientov še enkrat zahvaljujejo vsem posameznikom, ki so se odzvali na to humano akcijo in prispevali sredstva po svoji moči. S tem so ponovno dokazali, da pripadajo generaciji, ki ji humanost in solidarnost nista tuja.

Gabrijela Borovšak, sekretarka društva