21. dan spomina in tovarištva na Petanjcih

4. maja 2023 je Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija v sodelovanju z Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zvezo veteranov vojne za Slovenijo in Zvezo policijskih veteranskih društev Sever v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih priredila že 21. dan spomina in tovarištva. Njegovo geslo je bilo Naj mir nosi tvoje ime.

S tem organizatorji nagovarjajo slehernika, mu hkrati nalagajo odgovornost in sporočajo, da mir ni nekaj imaginarnega, ker prihaja od zunaj. Smo na takšni tehnološki in družbeni stopnji razvoja, da lahko družbena omrežja ne le skrhajo mir, ampak ob verbalnem povzročijo tudi fizično nasilje, zato moramo mir neprestano ustvarjati in ga ohranjati sami pri sebi. Kultura miru mora biti del identitete vsakega posameznika, le tako bo družba strpna, odprta za različnost in ustvarjalna, je bilo povedano na prireditvi.

Zbrane sta v uvodu nagovorila predsednik Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije Marjan Šiftar in župan Občine Tišina Franc Horvat.

Častna gostja in slavnostna govornica je bila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. »Na načelih miru, vladavine prava in človekovih pravic se je vzpostavila povojna Evropa in Evropa ter z njo Slovenija morata obstati na teh načelih - in tudi bosta. Vladavina prava in človekove pravice nas ne le ohranjajo med jedrnimi evropskimi državami, ampak nam odpirajo prostor za napredek. Bolj ko bomo odprti za druge, za obče človeške vrednote, za prihodnost, bolj se bomo znali soočati z izzivi prihodnosti, « je povedala Pirc Musarjeva in dodala, da je treba spomin na pomembne dogodke iz slovenske zgodovine ohranjati in negovati. »Ob tem pa želim jasno in glasno obsoditi poskuse revidiranja slovenske zgodovine ter zlorabo teh tem v politične namene. Zato moramo mlade ozaveščati o pomenu prehojene poti, ki je vodila v samostojnost naše države, in jim hkrati položiti na srce, daje mogoče  probleme reševati drugače, ne le z oboroženimi spopadi.«

V kulturnem delu programa so nastopili dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer Elisabeth Adjei, Nika Jurkovič, Larisa Varga in Timotej Tivadar, zapela je študentka muzikologije Anja Kutoš ob spremljavi Gašperja Gomboca na klaviaturi ter Moški pevki zbor Slava Klavora iz Maribora.

Prireditev je povezoval Boštjan Rous.

Po proslavi je predsednica republike v vrtu zasadila glog.

Foto: Anton Pozvek