Izraz neodobravanja o zapisanih vsebinah policijskega dela

Generalni direktor policije je 26. 10. 2021 izrazil neodobravanje o zapisanih vsebinah policijskega dela v čestitki, ki jo je ob dnevu suverenosti posredoval predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas. Ker je bilo pismo GDP objavljeno na intranetu policije, pismo in nadaljnje dopisovanje objavljamo tudi na naši spletni strani:

 

Spoštovani kolega dr. Tomaž Čas.

Pred dnevi ste kot predsednik Združenja Sever namenili vojnim veteranom in članom združenja Sever čestitko s poslanico ob dnevu suverenosti. V poslanici ste na moje presenečenje med drugim zapisali tudi, da obstoječa oblast  zavestno  krši  človekove pravice in njihove temeljne svoboščine, izvaja kadrovski cunami in s silo in vsemi prisilnimi sredstvi preprečuje  mirne  proteste.

Do takšnega zapisa sem kritičen. Spoštujem svobodo izražanja in razumem vaša osebna prepričanja, vendar je prav, da se v to ne vpleta združenja Sever in vojnih veteranov, ki lahko mislimo tudi drugače. Policija je urejen sistem, kjer ni sistemskih kršitev človekovih pravic, kjer se kadruje skladno s predpisi in kjer se pri opravljanju policijskih nalog upošteva svoboda zbiranja in združevanja. To trdim tudi iz razloga, ker smo nenehno nadzorovani s strani raznih pristojnih inštitucij. Zapis o preprečevanju „mirnih“ protestov je zato nesprejemljiv najmanj do vseh tistih policistov, ki so bili pri vzdrževanju in vzpostavljanju javne varnosti na nasilnih neprijavljenih shodih poškodovani. Tudi nekakšno namigovanje z negativno konotacijo o uporabi vodnega topa zoper lastni narod se mi zdi neprimerno, predvsem pa nepovezovalno.

Se pa kolega zelo strinjam z vašim pozivom v zaključnem delu poslanice, ki se glasi: „Naj  živi suverena, samostojna in neodvisna Slovenija!“ Temu pozivu se kot veteran vojne za Slovenijo v svojem prepričanju srčno pridružujem.

S kolegijalnimi pozdravi,

dr. Anton Olaj

GENERALNI DIREKTOR POLICIJE

 

dr. Tomaž Čas je na pismo odgovoril 28.10.2021:

Spoštovani dr. Anton Olaj,

sedaj, ko ste mi odgovorili na moje pisanje, sem pa resnično zelo razočaran in zaskrbljen, ker ste se vi prepoznali v okviru oblasti, kateri sem namenil svoje besede, da oblast krši človekove pravice in njihove temeljne svoboščine. Tako so vaše navedbe v prvem odstavku izvzete iz konteksta mojega pisanja, saj sem navedel, da aktualna vlada odloča z odloki, namesto, da bi državni zbor sprejemal zakone, ko se nedopustno posega v medije in ne financira STA. Ne spoštuje se tudi odločitve sodišč ter izvaja kadrovski cunami, tudi pri represivnih organih in ko se s silo in vsemi prisilnimi sredstvi preprečuje mirne proteste, ki pomenijo uresničevanje ustavne pravice do svobode izražanja mnenj, tudi do trenutne oblasti. Ob tem z eno besedo nisem omenil policije.

In kako urejen sistem policije je danes, oziroma zadnjo leto veste samo vi, ki ste ga ustvarili na novo. Karierni sistem v policiji ne dovoljuje osebnih kadrovanj mimo vseh strokovnih referenc ali če rečem, policist, ki deluje na lokalnem nivoju, ne more kar čez noč postati zelo visoki policijski uradnik v Generalni policijski upravi. Zato se z vami ne strinjam, da kadrujete v skladu s predpisi, saj vas na to opozarja vsa slovenska javnost, sedaj pa tudi jaz, ki sem skoraj deset let bil odgovoren za kadre v takrat slovenski milici. Z novimi spremembami v Zakonu o organiziranosti in delu policije z imenovanji komandirjev (načelnikov) in drugih pa ste si nastavili sistem, ki ga ocenjujejo mnogi in tudi policijski sindikat, kot izvajanje lustracije nad policijo. In kot generalni direktor policije ste pristali, da se bo lahko minister vključeval v predkazenski postopek, saj ste eliminirali vlogo državnega tožilca v začetni fazi kazenskega postopka.

Policijo in policiste sem v vseh komentarjih v javnih medijih ocenil, da so pri vzdrževanju javnega reda in miru ravnali zakonito, profesionalno oziroma strokovno, razumno in v skladu z načelom sorazmernosti, v skladu z ukazi, tudi nekaterimi nerazumnimi. Tudi v svoji poslanici sem delo policije ocenil kot ustrezno in razumno, glede na trenutne varnostne razmere in pritiske oblasti na ravnanje policije. Glede uporabe vodnega topa in plinskih sredstev bo morala svoje povedati neodvisna strokovna komisija, jaz pa še enkrat povem, da milica ob mnogih neprijavljenih protestih nikoli ni uporabila teh sredstev pa če tudi smo živeli, kot nekateri zelo radi govorijo, v trdem enopartijskem sistemu.

In nenazadnje mi očitate, da v moja osebna prepričanja vpletam Združenje Sever in policijske vojne veterane. Spoštovani, vi ste Združenju Sever in policijskim vojnim veteranom začeli zaračunavati uporabo vaših prevoznih sredstev za prevoz praporščakov in nastope Orkestra slovenske policije na prireditvah, ki jih organiziramo v spomin na akcije miličnikov in spominska obeležja v času vojne in drugih osamosvojitvenih procesih. Za to bi morali vi (policija) skrbeti, saj v tistem času ni bilo veteranov oziroma vsaj aktivno bi morali pri tem sodelovati z nami. Za nastop seksteta na vse slovenskem zborovanju za mir na Cerju ste nam zaračunali plačilo preko 630 eurov. To je sramota!

Spoštovani dr. Anton Olaj ali lahko Združenju Sever in policijskim vojnim veteranom pojasnite, zakaj letos ob dnevu spomina na mrtve k polaganju vencev padlim policijskim veteranom in padlim policistom pri opravljanju svojih uradnih nalog, niste povabili predstavnike Združenja Sever, saj smo bili do sedaj vsa leta prisotni. Ali naj vas prosimo, če lahko na vašem območju v Tacnu sami položimo venec padlim policijskim vojnim veteranom in da bomo kvartet Orkestra slovenske policije plačali?

Za enkrat toliko o vašem pisanju.

dr. Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever

 

dr. Anton Olaj je na pismo odgovoril 29.10.2021:

Gospod dr. Tomaž Čas.

Znano in preverljivo je, da podpiram in spodbujam sodelovanje z veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami. Način sodelovanja je zakonsko predpisan in v pravni državi predpise spoštujemo. Drugačno razumevanje in ravnanje izven zakonskega okvira predstavlja pravno kršitev vključno s posledicami.

Mislim, da vztrajno komentiranje področja vodenja in dela v policiji v imenu ZPVD Sever (Zveza) ni vsebina delovanja Zveze in tudi verjetno ne prispeva k krepitvi povezovalnosti. Gospod Čas, vas spodbujam k aktivnostim, ki jih na spletni strani Zveze navajate v predstavitvi, t.j. prostovoljnost, nepolitičnost in domoljubnost.

Naj na kratko odgovorim tudi glede vaših intenzivnih „pomislekov“ o nekakšnem zaračunavanju. Znano je, da v MNZ obstaja cenik storitev in blaga lastne dejavnosti. To se navezuje na omenjeni nastop policijskega orkestra na vseslovenskem zborovanju za mir na Cerju. Iz letaka pisnega vabila je razvidno, da je bila ZPVD Sever ena od desetih sodelujočih organizacij na tej prireditvi. (So)organizatorja prireditve sta bila Občina Miren-Kostanjevica in Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij Tigr Primorske. Policija oz. PU Nova Gorica o prireditvi ni bila seznanjena niti zaprošena za kakršnokoli sodelovanje, ne od (so)organizatorja, ne od ZPVD Sever. Vaš očitek policiji zaradi izdanega računa je zato nerazumen, posebno še, ker je orkester osebno in po premisleku naročil generalni sekretar Zveze potem, ko je bil seznanjen s ceno nastopa iz obstoječega cenika.

S pozivom k večji povezovalnosti vas lepo pozdravljam,

dr. Anton Olaj

GENERALNI DIREKTOR POLICIJE