Javna predstavitev zbornika 30.obletnica akcije Sever in 25 let delovanja Združenja Sever

Ljubljana, Mestni trg 1

6.oktobra 2021 je Zveza policijskih veteranskih društev Sever izvedla javno predstavitev zbornika 30. obletnica akcije Sever in 25 let delovanja Združenja Sever. V uvodu je prisotnev veliki sejni sobi Mestne hiše v Ljubljani nagovoril podžupan MO Ljubljana Dejan Crnek, pihalni kvintet Orkestra Slovenske vojske pa je zaigral nekaj skladb iz svojega bogatega repertoarja.

Avtor dr. Tomaž Čas je obrazložil razloge za svojo odločitev o pisanju tega zbornika in med drugim dejal: «Odločil sem se, da v knjigi na razumljiv način predstavim akcijo Sever in z njo povezane procese pred akcijo in po njej. Podrobneje predstavljam obeležitvi 20. in 30. obletnice akcije Sever ter 25-letnico Združenja Sever. Pri tem dokumentirano pojasnjujem akcijo Sever in nekatere druge aktivnosti in ravnanja takratne milice v času demokratičnih procesov v Sloveniji. V knjigi prepletam obeleževanja obletnic akcije Sever z dejanskimi dogodki, ki so potekali pred 30-imi leti in več, vendar ne po mojem spominu, temveč na podlagi dejstev in dokumentarnega gradiva iz tistih časov. Uporabljeno je gradivo, ki je nastalo na posvetu ob 20. obletnici akcije Sever v prostorih Državnega sveta Republike Slovenije, gradivo iz dokumentarnega filma in drugih dogodkov. Mnogi takrat niso razumeli veličine in pomena akcije Sever, ki sta mnogo širša, kot je izzvenelo ob podelitvi odlikovanj ob 20. obletnici, ko so nekateri politično zlorabili akcijo Sever oziroma njeno obeleževanje, tudi ob pomoči nekaterih policijskih veteranov.

Zato je namen knjige predstaviti akcijo Sever in delovanje Združenja Sever tako, kot si zaslužijo vsi takratni miličniki, delavci organov za notranje zadeve, policijski veterani in vsi drugi, ki so bili aktivni pri razvoju demokratičnih in osamosvojitvenih procesov konec osemdesetih let v Republiki Sloveniji in še posebej v času akcije Sever.« O knjigi sta spregovorila tudi dva recenzenta.

Zasl. prof. dr. Maca Jogan je v svoji recenziji knjige izpostavila: »Za slovensko družbo je po nastanku samostojne države značilno, da si  zasluge za uresničitev »stoletne zamisli« o življenju v samostojni državi prilašča le peščica sodelujočih in to tista, ki je bila nosilka prevrata družbenega in političnega sistema, tista, ki je na prapor demokracije (bolj ali manj prikrito) pripela izrazito zanikovalsko držo in potrebo po uničenju vsega, kar je bilo doseženega v času samoupravnega socializma in skupne države SFRJ. Vladavina »pomladnih strank« je zlasti po dosegi državne suverenosti (oktobra 1991) v izjemno kratkem času z vsemi sredstvi upravljanja države in obvladovanja množične kolektivne zavesti dosegla, da so od kompleksne podobe predhodnega razvoja začenjali ostajati le drobci spomina. Ta praksa ni (bila) naključna in tudi ne časovno omejena na neposredno porajanje samostojne države, temveč zajema vse obdobje »komunizma« in vsa področja delovanja. 

Prav prekrojevalska praksa samooklicanih borcev za demokracijo je spodbudila  avtorja, da je pripravil to dokaj obsežno delo, v katerem je  ̶  kot eden od  zgodovinsko najbolj pristojnih za oblikovanje celovitega spomina  ̶  intelektualno pošteno predstavil eno od ključnih akcij, ki jih je opravila slovenska policija (takrat »milica« imenovana) v odločilnih razmerah za nastajanje samostojne države.«

In še o Združenju Sever: »Že več kot četrt stoletja deluje kot branik resnicoljubnosti in utrjevalec verodostojnega vrednotenja akcije Sever v društvo organizirana skupina udeležencev in podpornikov, ki je bilo ustanovljeno kot Združenje Sever (1994). Izredno razvejenemu delovanju več tisoč pripadnikov tega interesnega združenja, ki v zadnjih letih deluje kot Zveza policijskih veteranskih društev Sever (ZPVD Sever), so namenjena naslednja poglavja, začenši z orisom razlogov za ustanovitev in s predstavitvijo raznolikih dejavnosti članov.«

Drugi recenzent prof. dr. Iztok Podbregar pa je med drugim dejal: »Menim, da je akcija Sever dala nekaj pomembnih izkušenj takratni Slovenski milici. Najprej predstavlja praktični preizkus delovanja večje formacije redne in rezervne milice praktično neposredno pred osamosvojitvenim procesom, kar je neposredno ali posredno vplivalo na samozavest usposobljenosti tako posameznika in formacij njene naslednice: Slovenske policije. Postavlja se vprašanje ali je divizijska struktura organizacije, ki je bila podprta s telekomunikacijami, dala ustrezno priložnost za horizontalno sodelovanje manjših skupin na terenu.

Prav tako je akcija Sever dala pomembne rezultate in vpliv  javnega mnenja na delovanje. Odstotek podpore javnosti takratni milici je dokaj visok in primerljiv z rezultati plebiscita, ki  je bil natanko leto kasneje.«

Foto in video: Janez Platiše

20211006 PREDSTAVITEV ZBORNIKA 30 LET AKCIJE SEVER 25 LET ZPVD SEVER VIDEO PLATISE

V počastitev 30. obletnice osamosvojitve Slovenije je Zveza policijskih veteranskih društev Sever je 6. oktobra 2021 javno predstavila zbornik 30. obletnica akcije Sever in 25 let Združenja Sever. Avtor je dr. Tomaž Čas, založnik ZPVD Sever.
Avtor se je odločil, za objektivno pisanje knjige oziroma zbornika, ki prikazuje akcijo Sever in druge osamosvojitvene procese v Republiki Sloveniji pred akcijo Sever, na podlagi obstoječe dokumentacije in zapisov, ki so verodostojni.
Janez Platiše