Ministrica ob dnevu policije: Politika ne sme nikoli več nadvladati policije

Letošnji dan policije, 27. junij, je zaznamoval slavnostni koncert Policijskega orkestra na Kongresnem trgu v Ljubljani. Čas je, da policijo znova vrnemo ljudem. Tudi s tako simboličnimi dejanji, kot je današnji koncert v centru prestolnice," sta udeležence slovesnosti ob dnevu policije enotno nagovorila v. d. generalnega direktorja policije mag. Boštjan Lindav in ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar. 

Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar je v nagovoru spomnila, da je dan policije spomin na prepričljivo odločnost slovenske milice zavarovati slovensko državo in njen narod, na složnost in medsebojno zaupanje, ki je vladalo med slovenskim narodom in njegovo milico oziroma policijo. Vendar pa sta v zadnjem obdobju ministrstvo in policija žal izgubila precejšen del zaupanja javnosti, prebivalcev Slovenije: »Politika je prevečkrat in načrtno teptala stroko, profesionalnost in policijsko znanje. To se ne sme več zgoditi, politika ne sme nikoli več nadvladati policije ali je zlorabiti kot orodje za dosego svojih ozkoglednih ciljev. Zaupanje javnosti bomo gradili postopoma, dan za dnem: z zakonitostjo, strokovnostjo, načelnostjo, humanostjo in solidarnostjo. Vedno pa iskreno do ljudi

Poudarila je, da se naša vloga spreminja iz aktivnosti za politiko v aktivnost za skupnost. »Naše sporočilo državljanom je, da je slovenska policija tu zanje in zaradi njih – policijo vračamo ljudem. Le in samo tu je njeno pravo mesto in nikjer drugje. Danes ob dnevu policije je zato prav, da vsem prebivalkam in prebivalcem naše države izrečem svoje iskreno opravičilo za nekatera nedopustna dejanja: uporaba solzivca v vodnem topu in odmetavanje plinskih sredstev brez zakonskih pogojev ni in ne more biti sorazmerna uporaba sile. Tako pritlehno in strahopetno dejanje uperjeno proti ljudem, lastnemu narodu je imelo en in edini namen - ustrahovanje in discipliniranje. To se ne bo več zgodilo – to je moja javna zaveza. Policijsko delo v družbi je najbolj uspešno opravljeno takrat, ko ga odobrava prebivalstvo.«

Na čelu ministrstva želi delovati povezovalno in vključujoče – enako pričakuje tudi od policije. »Poslušali in slišali bomo civilno družbo, akademsko stroko, nevladne organizacije, lokalne skupnosti … Iskali bomo stične točke, jih obravnavali kot partnerje, jim dali veljavo in jih na ta način ponovno vrnili v sfero države. Prav tako bomo spoštovali odločitve, priporočila in mnenja nadzornih inštitucij – kot so, denimo, Varuh človekovih pravic, Komisija za preprečevanje korupcije, Zagovornik načela enakosti. Njihova naloga je, da pozorno spremljajo naše delo, ga verodostojno in strokovno ocenijo, v ministrstvu in policiji pa smo potem dolžni narediti vse, da morebitna neskladja, pomanjkljivosti ali nejasnosti v spoštljivem dialogu čimprej popravimo in razrešimo. To je edina prava in najboljša možna pot,« je povedala ministrica.

Dan policije je priložnost, da kritično ovrednotimo delo v preteklih dveh letih in iskreno priznamo, da ni bilo vse tako, kot bi moralo biti, je v svojem nagovoru povedal vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Boštjan Lindav. »Dela policije nikoli več ne sme usmerjati interes posameznika ali skupine. Biti mora nepristransko, zakonito, slediti mora strokovnim standardom in etičnim načelom. Samo tako bomo lahko zagotovili enakost pred zakonom za vse. Kljub različnim stališčem in prepričanjem o aktualnih družbenih vprašanjih, smo policisti še vedno povezani in enotni, ko gre za naše poslanstvo – skrb za varnost ljudi. Ko poskušamo pomagati ljudem, preprečiti nesreče in rešiti življenja, takrat v ospredje pridejo tiste vrednote, ki naš poklic delajo časten – to so pogum, solidarnost, požrtvovalnost. Te vrednote dajejo smisel našemu delu celo takrat, ko tvegamo lastna življenja,« je dejal Lindav.

V. d. generalnega direktorja policije mag. Boštjan Lindav je dejal, da se je pred 31 leti odločalo o prihodnosti naše države: "Takrat je tesno sodelovanje miličnikov in civilnega prebivalstva omogočilo, da imamo danes neodvisno državo. Slovenska milica je postala zaveznica naroda, postavljeni so bili temelji medsebojnega zaupanja. Z današnjo proslavo želimo spomniti na povezanost in sodelovanje iz tistega obdobja, hkrati pa sporočiti, da se zavedamo, da so bili prav temelji medsebojnega zaupanja v zadnjem obdobju načeti."

Dan policije je po njegovih besedah priložnost, da kritično ovrednotimo delo v preteklih dveh letih in iskreno priznamo, da ni bilo vse tako, kot bi moralo biti. Ob tem je poudaril, da dela policije nikoli več ne sme usmerjati interes posameznika ali skupine: "Biti mora nepristransko, zakonito, slediti mora strokovnim standardom in etičnim načelom. Samo tako bomo lahko zagotovili enakost pred zakonom za vse." /.../ "Za nami je epidemija, pri čemer je bila policija soočena z novimi specifičnimi nalogami in pristojnostmi. Nekatere med ljudmi, upravičeno in razumljivo, niso bile pozitivno sprejete. Policistke in policisti smo morali ob velikih obremenitvah, velikokrat na robu lastnih zmogljivosti, izvrševati tudi ukrepe, s katerimi se marsikdaj nismo strinjali. Po eni strani smo postali strelovod za jezo ljudi, po drugi pa tarča kritik, diskreditacij in sankcij, če smo si upali izraziti dvom v smiselnost svojega početja. Nekateri ukrepi niso bili sorazmerni. Pri njihovem prepoznavanju je pomembno vlogo odigrala civilna družba, za kar se ji moramo zahvaliti. Za nekatere ukrepe pa se je že izkazalo, da niso bili niti zakoniti niti v skladu z ustavo. Neodvisnost policije je bila resno ogrožena. To je vodilo v stopnjevanje nezadovoljstva in posledično do padca zaupanja v policijo."

A je mag. Lindav izrazil prepričanje, da lahko partnerski odnos z državljani ponovo izgradimo: "Več kot 8000 nas je in verjamem, da bomo storili vse, da povrnemo zaupanje v policijo ter da bo policija ponovno postala zaveznica naroda. Morda bosta povezanost in sodelovanje policije in državljanov še močnejša kot prej. Vsi imamo namreč skupen interes. To je varnost, od katere je odvisna kakovost naših življenj." K sreči imamo, kot je dodal, močno podporo stanovskih združenj: "Zahvaljujem se obema policijskima sindikatoma, ki ves čas opozarjata, da je za učinkovito delo policije pomembno, da so urejene pravice njenih zaposlenih. Zahvaljujem se Združenju Sever, ki preprečuje poskuse potvarjanja zgodovine in ne dovoli, da bi zmanjšali vlogo slovenske policije pri nastanku naše države."

Nazadnje pa je naslovil še zaposlene v policiji: "Posebno zahvalo pa si zaslužite vsi tisti policisti in policistke, ki ste kljub težkim delovnim in družbenim razmeram, različnim pritiskom in diskreditacijam ohranili pokončno držo in svoje delo opravljali strokovno, zakonito in nepristransko ter tako branili čast našega poklica."

Koncert Policijskega orkestra je bil brezplačen in odprt za vse ljubitelje glasbe, ki so jih privabile domače in tuje filmske glasbene uspešnice ter solista Maja Keuc in Tilen Lotrič.

foto: Janez Platiše