Poklonili smo se spominu na umrle miličnike in policiste

Tacen in Žale

27. junija 2023 zjutraj se je delegacija Ministrstva za notranje zadeve, Policije in Zveze policijskih veteranskih društev Sever s položitvijo vencev pri dveh spominskih obeležjih v Parku spomina Tacen poklonila spominu na umrle miličnike Roberta Hvalca, Željka Ernoiča, Bojana Štumbergerja, Stanislava Straška, Marijana Doblška in Franca Šostra, ki so izgubili življenje v vojni za Slovenijo 1991, in policistom, ki so izgubili življenje pri opravljanju policijskih nalog po letu 1991.

Delegacijo pod vodstvom ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja so sestavljali: obe državni sekretarki v MNZ, v.d. generalnega direktorja policije, predsednik ZPVD Sever, direktor UUP in direktor UKP GPU.

Delegacija je nato položila venec tudi pri pomniku padlim v vojni za Slovenijo 1991 na Novih Žalah v Ljubljani.

Foto: MNZ in Anton Pozvek

VID 20230627 075904

Polaganje vencev ob dnevu policije v parku spomina v Policijski akademiji v Tacnu.