Policijski vadbeni center v Gotenici poimenovali po Vinku Bezniku

Gotenica

V Gotenici je 28. junija 2023 potekala slovesnost ob preimenovanju osrednjega policijskega vadbenega centra v Vadbeni center Vinka Beznika Gotenica.

Nova označevalna tabla vadbenega centra in bronasta spominska tabla v spomin Vinku Bezniku je nameščena neposredno pri vhodu v vadbeni center.

S tem dejanjem so se v slovenski policiji – na pobudo Zveze policijskih veteranskih društev Sever – poklonili Vinku Bezniku, nekdanjemu poveljniku Specialne enote, pobudniku in soustanovitelju Združenja Sever, velikemu človeku in domoljubu.

Dogodka so se udeležili člani kolegija ministra za notranje zadeve, člani širšega kolegija v.d. generalnega direktorja policije, vodstvo Policijske akademije in Specialne enote ter Sektorja za oskrbo Gotenica, pa tudi najožji svojci pokojnega Vinka Beznika, predstavniki zveze in društev Sever in drugi gostje.

Zbrane je najprej nagovoril Peter Ješelnik, svak pokojnega Vinka Beznika, in jih pozdravil v imenu svojcev.

Zatem je prisotne nagovoril notranji minister Boštjan Poklukar in poudaril pomen celotnega dogajanja na tem območju pred več kot tremi desetletji. Minister je med drugim povedal: "Vadbeni center je stičišče policije in notranjih zadev že več desetletij. Je tudi prostor, kjer so se rojevale drzne ideje in kjer so pogumni ljudje pisali zgodovino Slovenije. Eden od njih je bil Vinko Beznik. Sodeloval je pri organiziranju edinstvene Manevrske strukture narodne zaščite. Prav tako je v zgodovini Milice/Policije in slovenske osamosvojitve pustil močan pečat kot komandir Čete za posebne naloge in prvi poveljnik Specialne enote MNZ. Pod njegovim poveljstvom se je v začetku junija 1990 odvila ključna akcija Gotenica.

V teh dneh, ko smo pod vtisom slovesnosti ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije, so izjemno živi spomini na obdobje pred osamosvojitvijo, prelomne trenutke, ko smo pogumno in smelo ubranili našo državo in uresničili svoje dolgoletne sanje o samostojnosti in neodvisnosti. Izjemno živi pa so tudi spomini na pomembne posameznike iz tega obdobja. Junake, ki so s svojo predanostjo, požrtvovalnostjo, strokovnostjo in srčnostjo zaznamovali obdobje osamosvajanja naše države in tudi poklic policista. In to je nedvomno Vinko Beznik."

Dr. Tomaž Čas, predsednik ZPVD Sever, se je ob tej priložnosti zahvalil notranjemu ministrstvu, da je prisluhnilo in sprejelo njihov predlog o preimenovanju. Kot je dejal, dogodek lepo sovpada z mesecem, ko praznujemo dan državnosti in dan policije. O Vinku Bezniku je povedal, da je kot komandir čete milice, predhodnice Specialne enote, opravljal najbolj odgovorne naloge in bil tudi sonosilec projekta manevrske strukture narodne zaščite ter eden ključnih akterjev v času osamosvojitvenih procesov. Poudaril je tudi pomen ohranjanja spomina na preteklost, saj v njej korenini prihodnost. Temu je po njegovih besedah namenjeno tudi tokratno poimenovanje goteniškega vadbenega centra – »da nas spominja na težko prehojeno pot v samostojnost, na katero ne smemo pozabiti«.

Slovesnost se je zaokrožila z razkritjem označevalne in spominske table ter sproščenim druženjem povabljenih gostov. Odslej se bomo srečevali v Vadbenem centru Vinka Beznika Gotenica, ki je ključni center za usposabljanja v sistemu policije in nacionalne varnosti nasploh.

Kdo je bil Vincencij - Vinko Beznik?

Konec 80. in začetek 90. let prejšnjega stoletja je bilo dramatično obdobje, in to ne samo v Sloveniji, temveč po vsej Evropi. Zgodovinske spremembe, ki so se nakazovale in za katere smo vedeli, da so neizogibne, so zahtevale odločne in preudarne osebnosti ter narekovale hitre, a premišljene odločitve. Tudi Vinko Beznik je vedel, da je kipenje slovenskega naroda neustavljiva in živa sila, ki napoveduje usoden prelom in novo dobo, po kateri smo vsi tako zelo hrepeneli.

Beznik, rojen 15. julija 1956 v Lokvah nad Novo Gorico, je kariero v milici začel kot inštruktor za diverzantsko in protidiverzantsko zaščito v takratnem centru za usposabljanje in urjenje posebnih in vojnih enot Republiškega sekretariata za notranje zadeve Jasnica na Kočevskem. V letih 1984-1987 je bil komandir čete milice za posebne naloge. Leta 1987 se je vrnil v center Jasnica, tokrat kot vodja centra, in tam poleg vodenja izvajal tudi najzahtevnejša usposabljanja pripadnikov organov za notranje zadeve in drugih.

V noči z 2. na 3. junij 1990 je četa milice za posebne naloge takratne zaščitne enote milice pod vodstvom Vinka Beznika izvedla dodatno zavarovanje takrat zaprtega območja Gotenice in tako zavarovala oborožitveno in drugo opremo Socialistične republike Slovenije, ki je bila tam in je bila pozneje uporabljena v spopadih z JLA. S tem dejanjem je četa milice za posebne naloge postala prva oborožena enota, ki je izvedla nevarno nalogo za zaščito procesov osamosvajanja novonastajajoče slovenske države. Pripadniki čete milice za posebne naloge in drugi, ki so sodelovali v tej akciji, so postali jedro in udarna pest Specialne enote Republiškega sekretariata za notranje zadeve, ki je bila ustanovljena 23. avgusta 1990, Vinko Beznik pa je bil imenovan za njenega poveljnika.

Specialna enota je pod vodstvom Vinka Beznika samostojno ali v sodelovanju z drugimi v obdobju od maja 1990 do konca oktobra 1991 sodelovala v najmanj 43 različnih dejavnostih, med drugim tudi v oboroženem spopadu v Trzinu, zajetju tankov Jugoslovanske ljudske armade na Toškem Čelu, zajetju "niških specialcev", reševanju grožnje z ekološko katastrofo v Mokronogu in podobno. Vinko Beznik je bil v času vodenja Specialne enote in med procesom osamosvajanja Republike Slovenije tudi član republiške koordinacije.

Za Vinka Beznika in njegovo enoto je »vojna« oziroma grožnja s posredovanjem takratnih zveznih oblasti trajala od dodatnega zavarovanja zaprtega območja Gotenice do odhoda zadnjega vojaka JLA z ozemlja Slovenije 25. oktobra 1991, ki so ga v "prvem krogu" skupaj z drugimi varovali prav njegovi specialci.

V vsem obdobju je Specialna enota opravljala tudi svoje "redne" naloge in skrbela za varnost ljudi in premoženja v razmerah, ko enote milice niso imele ustrezne opreme ali niso bile usposobljene za zahtevna posredovanja ali pa je šlo za izredno visoko stopnjo nevarnosti (ogroženosti). Med drugimi je Specialna enota varovala zadnji sestanek vseh predsednikov republik takratne Jugoslavije in slovesnost ob razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti Slovenije ter dvigu zastave 26. junija 1991 v Ljubljani.

Po odhodu zadnjega vojaka JLA z ozemlja Slovenije je bil napor Vinka Beznika usmerjen v normalizacijo delovanja Specialne enote, soočanje z najzahtevnejšimi varnostnimi izzivi, povezovanje Specialne enote s podobnimi enotami v Evropi ter profesionalnost in vrhunsko izurjenost enote.

Leta 1993 je bil za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti slovenske države odlikovan s srebrnim častnim znakom svobode Republike Slovenije, za svoj prispevek k varnosti pa je prejel več različnih priznanj.

Specialna enota je bila leta 1998 odlikovana z zlatim častnim znakom za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Slovenije.

Foto: MNZ in Anton Pozvek