Posvet ob 15-letnici KoDVOS

Državni svet

V dvorani Državnega sveta se je v organizaciji Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) in Državnega sveta Republike Slovenije odvil posvet ob 15-letnici delovanja KoDVOS-a. Namen posveta je bil spomniti na pomen ohranjanja spomina na izjemne posameznike in na vse etape slovenske zgodovine. 

Pozdravne nagovore sta izvedla predsednik Državnega sveta Marko Lotrič in predsednik ZZB NOB Slovenije ter predsedujoči KoDVOS Marijan Križman. 

S prispevki so nastopili predsednica Zveze društev general Maister mag. Lučka Lazarev Šerbec, predstavnik Društva za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske dr. Savin Jogan, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije Marijan Križman, predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije Janez Podržaj, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič, častni predsednik Zveze slovenskih častnikov Miha Butara, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas in predsednik Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije mag. Adolf Videnšek. Posvet je povezoval Božidar Truden, predstavnik KoDVOS. Častna pokroviteljica posveta je bila predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar. Na posvetu je zbrane nagovoril tudi bivši predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. 

Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič je v nagovoru poudaril, da je brez zavedanja o lastni zgodovini nemogoče graditi prihodnost: »Brez spomina je prihodnost prazna, zato je vaše delovanje pomembno in odločilno za ohranjanje tradicije, za ohranjanje in krepitev domoljubja, ki je prevečkrat podcenjena in pozabljena vrednota«. Pozval je k ohranjanju spomina na izjemne posameznike in na vse etape zgodovine, tudi z ohranjanjem spomenikov, izdajanjem publikacij, boljšo zastopanostjo domoljubne in rodoljubne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih procesih v šolah in tudi z dogodki, kot je bil današnji posvet. 
»Preteklost nas uči tudi tega, da moramo v težkih trenutkih stopiti skupaj – tudi, če smo nezadovoljni in kritični do delovanja države. Večji pozitivni premiki se zgodijo vselej takrat, ko zmoremo sodelovati, ko si znamo prisluhniti, razmisliti o slišanem, razumeti povedano in se podpirati v dobrih odločitvah. Prizadevanja vaših organizacij, združenih v Koordinaciji  domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije kažejo, da je to mogoče. Treba je le imeti pogum, vizijo in prepričanje, da je s sodelovanjem mogoče vse - ter da mora vsak prevzeti del odgovornosti,« je dejal in  v imenu Državnega sveta izrazil hvaležnost vsem članicam in članom v organizacijah, ki so del koordinacije, za skrb za ohranjanje zgodovinskega spomina in vrednot povezanih z nastajanjem naše države ter obenem izrazil podporo njihovim prizadevanjem za ureditev vseh morebitnih odprtih vprašanj glede pravnega statusa in položaja vojnih veteranov in žrtev vojne za Slovenijo ter ureditev vseh še odprtih vprašanj, ki vplivajo na socialni status članov domoljubih in veteranskih organizacij.

Predsednik ZZB NOB Slovenije in predsedujoči KoDVOS-u v letu 2023 Marijan Križman je izpostavil: »Domoljubne organizacije spoštljivo in dostojno predstavljamo zgodovino slovenskega naroda od Generala Maistra, do borcev za suvereno in samostojno Slovenijo. Predstavljamo zgodovinski lok kot tisti del slovenske zgodovine, ki ohranja vrednote boja za lastno državo in narodovo samoohranitev, razvijanja domoljubja ter za ohranitev miru. V svetovnem merilu smo primer dobre prakse glede povezovanja sorodnih domoljubnih organizacij«.

V nadaljevanju je sledila predstavitev posameznih domoljubnih in veteranskih organizacij. V razpravi sta sodelovala Janez Pajer, nekdanji predsednik ZVVS in Andrej Kocbek, ZVVS,  podpredsedbnik SCEA (stalnega komiteja za evropske zadeve pri Svetovni veteranski federaciji). Ob koncu posveta so se udeleženci dogovorili, da bodo izsledke in poudarke posveta objavili v zborniku, oblikovali pa bodo tudi resolucijo, ki bo objavljena naknadno.

Foto in video: Benjamin Beci/Fixmedia in Mitja Jankovič

Posvet ob obeležitvi 15-letnice delovanja Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slo