Predstavitev knjige Slovenija in njene meje v treh zgodovinskih obdobjih

Gorenja vas

V Galeriji Krvina v Gorenji vasi smo v počastitev 30. letnice samostojnosti Republike Slovenije predstavili knjigo Slovenija in njene meje v treh zgodovinskih obdobjih. Predstavitev je moderiral dr. Tomaž Čas, predsednik ZPVD Sever, prisotne pa je v uvodu nagovoril tudi župan Milan Čadež. Za prijetno vzdušje je poskrbela moška vokalna skupina Pozdrav.

Avtor knjige Branko Celar je dober poznavalec problematike državnih meja in mednarodnih mejnih sporov in je bil kot ekspert na tem področju pogajalec v procesih osamosvajanja in določanja slovensko-hrvaške meje. Knjiga je nastala kot posledica njegove delovne kariere. V času službovanja se je ukvarjal z državnimi mejami. Bil je načelnik Oddelka za mejne zadeve in tujce ter pomočnik poveljnika policije v Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije ter habilitiran predavatelj na Fakulteti za varnostne vede, kjer je predaval predmet, državne meje in tujci.

V treh poglavjih na več kot 500 straneh opisuje »trilogijo« vzpostavljanja slovenskih meja. Gre za obdobja v času po prvi in drugi svetovni vojni in dogajanja na velikih ozemeljskih preureditvah Evrope na mirovnih konferencah v Versaju 1919 in Parizu 1947. Nadaljuje s celotnim sklopom osamosvojitvenih procesov od ustavnih sprememb do političnih, diplomatskih, gospodarskih, pravnih in izvedbenih ukrepov za slovensko osamosvojitev.

Posebej nas avtor usmeri na vlogo slovenskih varnostnih in obrambnih sil pri osamosvojitvenih procesih na normativnem področju ter izvedbenih procesih v obrambni vojni za Slovenijo in na njene posledice, vključno z umikom JLA, mednarodnim priznanjem Slovenije ter njeno vključitvijo v evropsko in svetovno skupnost enakopravnih narodov. Branko Celar predstavi tudi osamosvojitvene procese po letu 1991 in zaključuje trilogijo s podpisom arbitražnega sporazuma v zvezi mejnega spora z Hrvaško, z arbitražno razsodbo ter pravnimi in političnimi posledicami njene (ne)uresničitve.

Kot sta navedla recenzenta knjige zasl. prof. dr. Mirjam Škrk in redni prof. dr. Božo Repe je knjiga primerna kot učbenik za študente slovenskih univerz ter študijsko gradivo za sedanje in bodoče slovenske diplomate, ki bi morali problematiko izoblikovanja slovenske državnosti dobro poznati. Mednarodnopravna vprašanja slovenskih meja niso bila še nikoli tako celovito obdelana, kot so v predstavljeni vsebini knjige. Vsekakor pa gre za bogato besedilo, ki sovpada z 30-letnico samostojnosti Slovenije, zato si zasluži posebno pozornost, vsebina pa bo zanimiva tudi za širši krog bralcev.

foto: Janez Platiše

20210629 BRANKO CELAR SLOVENIJA IN NJENE MEJE