Reševanje stanovanjske problematike za vojne veterane zaposlene v policiji

Ljubljana

Skupina poslancev s prvopodpisano poslanko Matejo Udovč (SMC) je v državni zbor vložila predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. S predlogom želijo urediti pravice vojnih veteranov oziroma njegovih družinskih članov pri ohranitvi najema službenega stanovanja ob upokojitvi oziroma smrti vojnega veterana.

Predlog novele vojnim veteranom, ki imajo sklenjeno najemno razmerje za službeno ali drugo stanovanje, ki je del državnega premoženja in je v upravljanju ministrstva za notranje zadeve, omogoča nadaljevanje najemnega razmerja ob upokojitvi. Ohranitev najema stanovanja omogoča tudi ožjim družinskim članom veterana ob njegovi smrti. Najemno razmerje je lahko ohranjeno za nedoločen čas, pri ohranitvi najemna pa je treba izpolnjevati določena merila, kot sta na primer socialna ogroženost in premoženjsko stanje.

“Z ohranjanjem pravice do podaljšanja najema za nedoločen čas se bo veteranom zagotovilo socialno varnost, ustrezno bivanje in nemoteno življenje v znanem socialnem okolju tudi po upokojitvi,” menijo predlagatelji, poslanci iz vrst koalicije, SNS in poslanca manjšin.

Prvopodpisana poslanka pod zakon Mateja Udovč pa je v sporočilu za javnost izpostavila, da bomo v prihodnjem letu praznovali 30. obletnico osamosvojitve, “zato je skrajni čas, da poiščemo rešitve za izboljšanje položaja vseh veteranov v družbi in dokončno ureditev te problematike”. “Ne smemo se več izgovarjati in zanašati na obljube posameznih ‘rešiteljev’. Veterani osamosvojitvene vojne za Slovenijo so bili zadnji najpomembnejši člen v verigi uresničitve sanj slovenskega naroda, da bi živel v samostojni in svobodni državi,” je zapisala.

Podporo poslanski pobudi smo izrekli tudi v Zvezi policijskih veteranskih društev Sever in zapisali:

Spoštovani,

V Zvezi policijskih veteranskih društev Sever v celoti podpiramo predlagane spremembe in dopolnitve ZODPol. Stanovanjska problematika policijskih veteranov v najemniških stanovanjih MNZ/Policije se vleče že vrsto let. Vsi naši poizkusi, da bi z dopolnitvami zakona o vojnih veteranih ali kako drugače problematiko rešili v korist prizadetih veteranov, so bili do sedaj neuspešni. Žal tudi tokrat ne pričakujemo podpore obeh policijskih sindikatov in strokovnih služb MNZ/Policije, ki v zadnjih štirih letih niso našli ustreznih rešitev problematike, našim predlogom pa so večinoma nasprotovali. Te podpore žal ni bilo niti ob zadnjem sprejemanju ZODPol-D, tako da takrat problematika ni bila celovito urejena.   

V obdobju do leta 1991 so policisti za stanovanja lahko kandidirali v okviru stanovanjske politike, ki jo je določalo Ministrstvo za notranje zadeve oziroma Policija. Skladno s stanovanjsko politiko so lahko policisti kandidirali za dodelitev in uporabo službena oziroma najemniška stanovanja do smrti, po njihovi smrti pa je najemniška pravica prešla na zakonskega partnerja policista.

Leta 1991 je bil sprejet t.i. Jazbinškov zakon, na podlagi katerega je velik del vojnih veteranov, zaposlenih v MNZ/Policiji, MO/Slovenski vojski in drugih državnih organih, ki so imeli sklenjene najemne stanovanjske pogodbe, ta stanovanja odkupil pod izredno ugodnimi pogoji, določenimi z zakonom. Delu policistov, ki so uporabljali službena stanovanja, ta pravica ni bila omogočena in so službena in najemna stanovanja nemoteno uporabljali še naprej, skladno z najemnimi pogodbami in stanovanjsko politiko policije vse do leta 2016 oziroma 2017, ko je MNZ/Policija korenito spremenil politiko. V svoj podzakonski akt je uvedel določbe, s katerimi se med drugim lahko najemno razmerje preneha z upokojitvijo policista. »Novo« stanovanjsko politiko je MNZ pričel izvajati dosledneje v letu 2017, ko je najemnike, v glavnem vojne veterane, obvestil, da jim ne bo podaljšal najemnih pogodb za službena stanovanja, kot razlog pa so navajali pomanjkanje stanovanj za zaposlene v Policiji. Najemnikom, vojnim veteranom, je bilo ponujeno, da po preteku najemne pogodbe lahko izberejo kakšno drugo stanovanje v R Sloveniji v krajih, kjer ni interesa Policije po službenih stanovanjih. V primeru izbire drugega stanovanja bi se z njimi sklenila nova najemna pogodba za službeno stanovanje za obdobje enega leta brez možnosti podaljšanja pogodbe!

S tem so upokojeni policisti, vojni veterani, postavljeni v izjemne življenjske stiske, saj si v času opravljanja dela v Policiji z rednimi prihodki (plačo) niso mogli privarčevati sredstev za nakup stanovanja. Redki med njimi nimajo potrebnih finančnih sredstev, ki bi jim omogočila najem primernega stanovanja na trgu. 

Hkrati bi bili vojni veterani v primeru preselitev v drugo okolje iztrgani iz njihovih socialnih okolij, v katerih so živeli in delali do upokojitve. Mnogi med njimi so si v tem okolju po upokojitvi ustvarili nova socialna omrežja ter se uspešno vklopili v delo skupnosti. Glede na dejstvo, da so vojni veterani praviloma starejši, je njihova morebitna preselitev v novo, neznano okolje izjemno stresna, saj bi si morali preostanek svojega življenja osmisliti na novo, si ustvariti nova socialna omrežja, kar pa v njihovih letih ni enostavno. Beleženi so tudi primerki, ko bi preselitev v ponujeno novo najemniško stanovanje vojnemu veteranu, ki potrebuje dnevno nego v zdravstveni ustanovi, poslabšala zdravje ali celo ogrozila življenje.

Upokojeni policisti so od leta 2017 v neenakopravnem položaju glede na ostale upokojene javne uslužbence, saj podzakonska akta Ministrstva za obrambo in Ministrstva za javno upravo ne vsebujeta določb o prenehanju najemnih razmerij za službena stanovanja v primeru upokojitve.

Konec leta 2020 bo izčrpana možnost podaljševanja najemnih pogodb za službena stanovanja, ki jo je na podlagi 13.c člena Pravilnika o oddaji službenih stanovanj ... uveljavljal generalni direktor policije za tiste posameznike, ki so 2017 dobili obvestilo, da se morajo iz službenih stanovanj izseliti. Tako se nam obeta, da bodo naslednje - jubilejno leto, ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije, ki so jo v letih 1989 - 1991 tudi z orožjem branili policijski vojni veterani, slednji tudi prisilno deložirani iz dosedanjih najemnih stanovanj. Upokojeni ali še zaposleni policisti vojni veterani bodo tako z grenkim priokusom plačali davek, ki ga je povzročila država s svojim "domnevno" nespametnim odnosom ob prodaji stanovanj po Jazbinškovem zakonu, z zanemarjanjem novonastale stanovanjske problematike zaradi ne-zagotavljanja potrebnega stanovanjskega fonda za državljane in ker ni zagotavljanja potrebnih resursov za delo varnostnih organov, zlasti Policije v zadnjih 30-ih letih.