Virtualna letna skupščina ZPVD Sever

Aktualne epidemiološke razmere nam niso omogočale, da bi se srečali na letni redni skupščini Zveze policijskih veteranskih društev Sever v Zasavju, kot smo s prva načrtovali, zato smo skupščino v soboto 13. 3. 2021 opravili z uporabo spletne platforme ZOOM. 

Udeleženci

Udeleženci

V skladu s 15. členom Statuta ZPVD Sever sestavlja skupščino po 10 delegatov iz vsakega veteranskega društva Sever. Na skupščini je bilo od 120 delegatov prisotnih 115 delegatov, zato je bila skupščina sklepčna in lahko opravila svoje delo. 49 delegatov je na skupščini sodelalo neposredno in so se v delo skupščine vključili od doma, ostali pa so se zbrali v t.i. zoom sobah na sedežih društev.

Skupščina je potekala po naslednejm dnevnem redu:

 1. Poročilo verifikacijske komisije
 2. Predstavitev poročil:
 • o delu v letu 2020
 • o finančnem poslovanju v letu 2020
 • nadzornega odbora
 • častnega razsodišča
 1. Razprava o poročilih in njihov sprejem
 2. Predstavitev:
 • Programa dela v letu 2021
 • Finančnega načrta za leto 2021
 1. Razprava o programu dela in finančnem načrtu ter njun sprejem
 2. Zaključek seje skupščine