Organizacija

ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER

Krajše ime: Zveza društev Sever
Naslov: Štefanova 2, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.zdruzenje-sever.si
E-mail: info@zdruzenje-sever.si
Telefon: 041 725 397, 041 725 398
Matična številka: 1206591
Davčna številka: 78946000
Transakcijski račun: 03100-1000038478UPRAVNI ODBOR  
   
dr. Čas Tomaž, predsednik združenja PVDS Ljubljana
Mencin Jože, podpredsednik združenja  PVDS Gorenjska
Vidmar Angel, podpredsednik združenja DVS Severne Primorske
Vrbnjak Marjan, podpredsednik združenja PVDS Maribor
   
Šmid Anton, član PVDS za celjsko območje
Steffe Fabio, član PVDS za Primorsko in Notranjsko
Ajdišek Jože, član PVDS Gorenjska
Veber Rajmund, član PVDS Posavje
Peterka Emerik, član PVDS Ljubljana
Šorli Darko, član PVDS Maribor
Ribaš Drago, član PVDS za Pomurje
Zupan Milan, član DVS Severne Primorske
Dragan Marjan, član PVDS Dolenjska in Bela krajina
Mlinšek Vinko, član PVDS za Koroško
Klančišar Alojzij, član PVDS Zasavje
Portir Janez, član PVDS Specialna enota
   
GENERALNI SEKRETAR  
Pozvek Anton PVDS Ljubljana
   
SKUPŠČINA  
Skupščina je najvišji organ Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Sestavlja jo po 10 delegatov Policijskih veteranskih društev Sever. Skupščina zaseda na rednih sejah enkrat na leto, na izrednih sejah pa po potrebi.
   
ČASTNO RAZSODIŠČE  
   
Misja Štefan, predsednik PVDS Dolenjska in Bela krajina
Bagladi Ladislav, član PVDS za Pomurje
Bokalič Miran, član PVDS Zasavje
Jakič Zdenko, član PVDS  za celjsko območje
Volk Igor, član DVS Severne Primorske
   
NADZORNI ODBOR  
   
Vršič Zvonko, predsednik PVDS Maribor
Maver Anton, član PVDS Dolenjska in Bela krajina
Mencinger Janko, član PVDS DVS Severne Primorske
Rom Janez, član PVDS Ljubljana 
Velički Drago, član PVDS za Koroško
Vrbnjak Alojz, član PVDS Zasavje

                                                                                  

                                                                                  
ČLANI ZDRUŽENJA SEVER                                                                           

Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje
naslov: Ljubljanska 12, 3000 Celje
splet: www.veteransko-drustvo-sever.si
email: info@veteransko-drustvo-sever.si
predsednik: Anton Šmid

Policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska
naslov: Cesta Ste Marie aux Mines 19, 4290 Tržič
splet: www.sever-gorenjska.si
email: info@sever-gorenjska.si
predsednik: Jože Mencin

Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko
naslov: Ukmarjev trg 6, 6000 Koper
splet: www.pvdseverkp-po.com
email:info@pvdseverkp-po.com
predsednik: Fabio Steffe

Policijsko veteransko društvo Sever Posavje
naslov: Cesta krških žrtev 55/a, 8270 Krško
splet: www.sever-posavje.si
email: rajko.veber@gmail.com   
predsednik: Rajmund Veber
 
Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
naslov: Vodnikova 43/a, 1000 Ljubljana
splet: www.drustvo-sever-lj.si
email: info@drustvo-sever-lj.si
predsednik: Emerik Peterka
 
Policijsko veteransko društvo Sever Maribor
naslov: Maistrova 2, 2000 Maribor
splet: www.sever-maribor.com
email: severmaribor@gmail.com
predsednik: Darko Šorli

Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje
naslov: Ulica arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
splet: www.sever-pomurje.si
email: drago.ribas@gmail.com 
predsednik:Drago Ribaš

Društvo veteranov Sever Severne Primorske
naslov: Sedejeva 11, 5000 Nova Gorica
splet: www.drustvo-sever-severnaprimorska.si
email: veterani.sever@gmail.com
predsednik: Angel Vidmar

Policijsko veteransko društvo Sever Dolenjska in Bela krajina
naslov: Ljubljanska 30, 8000 Novo mesto
splet: www.sever-dbk.si
email: marjan.dragan1@gmail.com 
predsednik: Marjan Dragan 

Policijsko veteransko društvo Sever za Koroško
naslov: Francetova 9, 2390 Slovenj Gradec
splet: https://sl-si.facebook.com/sever.koroska
email: v.mlinsek@gmail.com
predsednik: Vinko Mlinšek
 
Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje
naslov: Cesta Borisa Kidriča 11/a, 1410 Zagorje ob Savi
splet: www.sever-zasavje.si
email: lojzehov@gmail.com

predsednik: Alojzij Klančišar

Policijsko veteransko društvo Sever – Specialna enota
naslov: Podutiška 88, 1000 Ljubljana
splet: www.pvds-se.si
email: info@pvds-se.si
predsednik: Janez Portir