15. obletnica osamosvojitve

Slovenci smo 15. obletnico osamosvojitve proslavili s številnimi slovesnostmi državnega, regionalnega in lokalnega pomena. K temu je pristopilo tudi Združenje Sever s svojimi društvi.
Poleg številnih proslav, ki so bile v večin organizirane ob sodelovanju veteranskih organizacij in občin, je bilo odkritih tudi precej spominskih plošč in obeležij.

Vojni veterani se ob obletnici osamosvojitve spomnimo tudi vojne za Slovenijo in zmage v tej vojni. Bolj okrogle obletnice so posebna priložnost, da javnost seznanimo z zadevami, ki so po naši oceni manj znane, a so vseeno pomembne. Tudi letošnjo obletnico smo želeli izkoristiti za boljšo seznanitev slovenske javnosti o vlogi takratnih organov za notranje zadeve pri osamosvajanju Slovenije in še zlasti v vojni za Slovenijo. Združenje Sever je v tej smeri naredilo več korakov, ki bodo vsekakor dali pozitivne rezultate.

S pomočjo Biserke Debeljak in policije smo kancem lanskega leta in spomladi letos obnovili ter dopolnili razstavno zbirko »Človeka nikar . . .«, nastalo v letu 1994 in jo tako ohranili ter omogočili pogostejše predstavljanje slovenski javnosti. Razstavna zbirka namreč prikazuje dogodke in aktivnosti organov za notranje zadeve pri osamosvajanju Slovenije. V letošnjem letu je že doživela več postavitev po Sloveniji.

Z uredništvom revije Varnost smo sodelovali pri ustvarjanju vsebine posebne številke revije, posvečene 15. obletnici samostojnosti. Preko policijskih veteranskih društev Sever smo priskrbeli prispevke različnih akterjev osamosvajanja in pri tiskarju naročili dodatnih 500 izvodov revije, da smo razširilo krog prejemnikov.

Žal smo zamudili sodelovanje pri nastajanju knjige Slovenija – Koraki v samostojnost, avtorja Antona Bukovnika, s katerim smo že dobro sodelovali pri ustvarjanju knjige o akciji Sever. Na vsebino knjige tako ne bi mogli bistveno vplivati, lahko pa še vedno prispevamo k njenemu propagiranju in predstavljanju javnosti.

Združenje je skupaj z MNZ in policijo aktivno pristopilo k delovanju organizacijskega odbora, ki je pripravil seminar ob 15. obletnici slovenske osamosvojitve »Enotni v zmagi« v Mariboru, pripravlja pa seminar za učitelje zgodovine, ki bo 07. oktobra v Poljčah. Oba seminarja omogočata boljše poznavanje dejanske vloge policije v osamosvojitvenih procesih.

Skupaj z MNZ in policijo smo pripravili osrednjo državno proslavo ob dnevu policije, ki je bila na mejnem prehodu Holmec. Dogodki med vojno za Slovenijo na tem mejnem prehodu so namreč osnova za spominski dan policije. Slovesnosti so se udeležili praporščaki društev s prapori in številne delegacije policijskih veteranskih društev Sever. Združenje je bilo soorganizator prvič in upamo, da se bo ta praksa ohranila tudi v prihodnje. Večina policijskih veteranskih društev Sever je sodelovala tudi pri organizacijski regijskih proslav ob dnevu policije.

Slovensko osamosvajanje je imelo številne izvirne pristope in rešitve zapletenih problemov. Tudi vloga takratnih organov za notranje zadeve je bila enkratna in verjetno neponovljiva. Težko je izmeriti kolikšna je bila ta vloga, pa vendar se vseeno vse pogosteje uporabljalo pridevniki kot velika, pa tudi ključna. Nekaterim to očitno ne godi, kar sicer že dalj časa opažamo. Ob letošnji obletnici so izšle številne publikacije in dela, ki predstavljajo dogodke in akterje osamosvajanja. Pričakovali smo, da bo narejen korak naprej in bo preseženo pomanjkljivo prikazovanje vloge policije. Žal se je pojavil celo film »Enotni v zmagi – osamosvojitev Slovenije«, ki je dejavnost takratnih organov za notranje zadeve skoraj popolnoma prezrl.

Morali smo protestirati z javnim pismom medijem. Ker je bilo kasneje o vsebini našega protesta veliko rečenega in napisanega, pa z našim protestom ni imelo nič skupnega, saj je imel protest le en namen, opozoriti na prezrtost, ga objavljamo tudi v tem prispevku in naj bralci sami ocenijo ali smo »pretiravali« ali »se šli kakšne druge igre«:

»MEDIJEM

Včeraj, 20. junija 2006, ob 19.00 uri, je bila v Cankarjevem domu v Ljubljani predstavitev filma Enotni v zmagi – osamosvojitev Slovenije, avtorske ekipe Studia Serpentes, Jožeta Dežmana in Jožeta Možine. Predstavitve filma so se udeležili tudi člani Združenja Sever in presenečeni ugotovili, da je dejavnost takratnih organov za notranje zadeve pri osamosvajanju Slovenije in v vojni za njeno samostojnost ter neodvisnost, skoraj popolnoma prezrta.

Policijska uniformo je bilo opaziti le dvakrat, dva godbenika in policist na državni meji, pa še ta je bil lahko razumljen tudi kot pripadnik zvezne policije, okupatorske sile. Z besedo o takratni milici in drugih strukturah ni bilo nič predstavljenega.

Razočarani ugotavljamo, da policije je v svojem govoru ni omenil niti slavnostni govornik Lojze Peterle, kateremu je, kot takratnemu prvemu predsedniku demokratično izvoljene vlade, dejavnost in vloga policije zelo dobro poznana.

Nad takšnim enostranskim prikazovanjem akterjev osamosvajanja ostro protestiramo. S tem se zavaja javnost in omalovažuje preko dvanajst tisoč vojnih veteranov, ki so si ta status zaslužili v takratnih organih za notranje zadeve, nekaj deset tisoč članov njihovih družin, posebej pa še spomin na padle policiste, ranjene policiste ter njihove družine.

Zahtevamo, da se film dopolni in le dopolnjen prikazuje slovenski ter tuji javnosti.

Osamosvajanje bi morali predstavljati realno, saj imamo Slovenci z zamolčanjem in prikrojevanjem resnic slabe izkušnje in so danes boleč spomin na drugo svetovno vojno.

Osamosvojitev Slovenije je najžlahtnejša epizoda v njeni zgodovini, zato je 15. obletnica priložnost za veliko slavje, brez prepirov in kakršnih koli kupčij.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi

Milan Horvat
PREDSEDNIK »

Veseli nas, da so naša prizadevanja takoj podprli predsednik vlade Janez Janša, Dragutin Mate, minister za notranje zadeve, Karl Eerjavec, minister za obrambo, Jože Romšek, generalni direktor policije, policijski sindikat in številni drugi.

Franc Bevc