18. seja UO ZPVD Sever

Planica

V sredo 22.11.2017 je v objektu Čaplja v Planici potekala 18. seja Upravnega odbora Zveze policijskih veteranskih društev SEVER. 

Dnevni red sestanja je bil: 

  1. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 17. seje UO ZPVDS z dne 15. 9. 2017,
  2. Pregled aktivnosti od zadnje seje UO ZPVDS,
  3. Predlog sprememb in dopolnitev aktov ZPVDS zaradi uskladitve z novim statutom ZPVDS,
  4. Obravnava vloge za sofinanciranje ZPVDS v letu 2018 za MORS,
  5. Dogovor o aktualnih nalogah (Spominski dan Združenja Sever – Murska Sobota 30. 11. 2017; poročilo o izvedbi aktivnosti v letu 2017 in predlog nadomestnih aktivnosti za neizvedene naloge; priprava LNS 2018 med Policijo in ZPVDS; priprave za volilno skupščino ZPVDS 2018, …),
  6. Pobude in predlogi.

Na sestanku so bile obravnavane tudi aktivnosti vodstva ZPVD Sever glede stanovanjske problematike upokojenih policijskih vojnih veteranov. 

Sejo smo izkoristili še za ogled športnih objektov in naprav v Planici. Zanimivosti sta nam predstavila Jure Žerjav, vodja Nordijskega centra Planica in Primož Finžgar, generalni sekretar Organizacijskega komiteja Planica.