2. Hohlerjev pohod in razvitje prapora

Sobota 23.10.2010, sonce je pričelo počasi vzhajati in vse je kazalo, da se bo začel lep jesenski dan. Ura je bila pol osmih zjutraj, pred PP Slovenske Konjice so se pričeli zbirati prvi pohodniki 2. Hohlerjevega pohoda.

Do osmih se nas je zbralo že 65. Letos so se 28. članom odbora Slovenske Konjice pridružili še 3 veteranski kolegi iz PVDS Zasavje in 10 članov iz PVDS Maribor, nekaj članov iz vrst ZVVS, ter pohodniki iz Litije in Domžal.  

Pobudnik lanskega prvega spominskega pohoda, podpredsednik društva in predsednik Odbora Slovenske Konjice, Jože Laščak, je v svojem imenu in imenu VDS za celjsko območje pozdravil vse pohodnike in goste. V nekaj besedah je povedal, da pohod poteka po poteh spominskih plošč na domačijah, kjer  so v letih 1990-1991 tajno čuvali orožje takratne milice. Pohod je poimenovan po Hohler Konradu, enemu izmed »čuvarjev orožja«, ki pa je na žalost umrl leta 2008 ravno v času, ko bi na njegovi hiši morali odkriti spominsko ploščo. Jože Laščak je prisotne pozval, da z minuto tišine počastijo spomin na vse pokojne člane društva.

Čas je že bil, da se podamo na pot. Pod vodstvom Bertija Kapuna smo pohodniki krenili izpred  PP Slovenske Konjice, preko Tepanjskega vrha, v Tepanje. Pri Hohlerjevih v Tepanju so nas prijazno pogostili. Po krajšem postanku smo pot nadaljevali preko Dobrneža in Konjiške vasi do Tolstega vrha, kjer smo imeli drugi krajši postanek. Tu se je del skupine hitreje podal proti cilju, saj je bilo tam potrebno pripraviti še nekaj podrobnosti za slovesnost. Po dobrih petih urah so vsi pohodniki prispeli do turistične kmetije Krošlovih v Kraberk, ki so na svoji domačiji skrivali orožje tedanje TO in milice.

Odbor Slovenske Konjice je v letu 2010 zbral sredstva za nakup lastnega prapora. Slovesnost ob razvitju prapora se je začela ob 13.30 uri. Na slovesnosti se je pohodnikom pridružilo še 52 gostov, med drugimi tudi generalni direktor slovenske policije Janko Goršek, direktor PU Celje mag. Karol Turk, komandir PP Slovenske Konjice Ivo Kos, podžupan občine Slovenske Konjice Bojan Podkrajšek, predstavnik občine Zreče Emil Jevšenak, predstavniki OZBV NOB, predsednik OZVVS Slovenske Konjice Ivan Pavlič, praporščak VDS za celjsko območje Tone Anderlič idr. V programu, ki ga je povezovala Jerneja Ristič, je sodeloval kvartet policijskega orkestra, harmonikarji in recitatorka OŠ Loče.

Pri razvitju prapora je sodeloval generalni direktor slovenske policije Janko Goršek, ki je  prapor predal predsedniku Odbora Slovenske Konjice Jožetu Laščaku, ta pa praporščakoma odbora Slov. Konjice Marjanu Artiču in Dušanu Brglezu. Janko Goršek in Jože Laščak sta skupaj odvezala trak, praporščaka pa sta prapor slavnostno razvila. Kvartet Policijskega orkestra je poskrbel za glabeno podporo slavnostnega razvitja prapora.

Janko Goršek je pozdravil prisotne, pohvalil delo odbora, kateri je s pohodom poskrbel, da se dogodki iz let 1989-1991 ne bodo pozabili ter jim čestital ob razvitju prapora. Poudaril je, da je vesel, da vidi na enem mestu zbrane predstavnike Združenja Sever in ZVVS v tako velikem številu in da so enotni, kot so bili v času osamosvojitve. Na prapor so obesili trakove donatorjev in se javno zahvalili darovalcem za žebljičke.

Po razvitju prapora je Damjana Hundrič deklamirala pesem, katero je pesnik Anton Gričnik napisal posebej za to slovesnost. Ivan Pavlič in Jože Laščak sta ob 20. obletnici dogodkov podelila spominske listine vsem družinam, ki so čuvale orožje milice in TO na Konjiškem. Te družine so: Arbajter iz Skomarja, Ločnikar, Kotnik-Krošl, Petelinek-Kračun, Hohler, Arbajter iz Draže vasi, Mikek, Beškovnik, Vidmar, Zidanšek, Gornjak, Planinc, Klokočovnik, Kuk, Petelinek, Fink, Pavlič, Rebernak, Obrul, Einfalt, Marguč, Rančnik, Črešnar, Kuzman in Keber.

Jože Kuzman je prisotne seznanil, da se za naslednje leto ob 20. obletnici vojne za Slovenijo in osamosvojitve načrtuje izdaja knjige v sodelovanju obeh veteranskih organizacij in člane pozval k sodelovanju.

Sledilo je družabno srečanje, v katerem so udeleženci obujali spomine in krepili prijateljstvo. Res je bil lep dan.