2. seja Upravnega odbora ZPVD Sever

Koper

V torek 19. 6. 2018 je v Kopru potekala 2. seja Upravnega odbora Zveze policijskih veteranskih društev Sever (ZPVDS).

Na sestanku so člani UO pregledali realizacijo sklepov prejšnje seje,  ocenili opravljene naloge od zadnje seje in se dogovorili o izvajanju načrtovanih nalog do oktobra 2018.

Sejo smo izkoristili še za ogled Luke Koper, kjer smo se pod vodstvom Borisa Kankaraša, vodjo področja pristaniške varnosti seznanili z organizacijo in izvajanjem varovanja v Luki.