4. seja Upravnega odbora ZPVD Sever

Velenje

V torek 12. 2. 2019 je v prostorih Spominskega centra 1991 v Velenju potekala 4. seja Upravnega odbora Zveze policijskih veteranskih društev Sever (ZPVD Sever).

Na sestanku so člani UO pregledali realizacijo sklepov prejšnje seje,  ocenili opravljene naloge od zadnje seje, opravili priprave na letno skupščino ZPVD Sever in se dogovorili o izvajanju načrtovanih nalog v letu 2019. Na seji smo se temeljito seznanili z potekom reševanja mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško 1991-2019 in težavami v zvezi s tem. Poglobljeno analizo je podal Branko Celar, ki je bil kot dolgoletni vodja oddelka za mejo in tujce v Upravi milice RSNZ in nato Upravi uniformirane policije MNZ neposredni udeleženec in sooblikovalec postopkov razreševanja problematika, s tem pa se kljub upokojitvi ukvarja še danes.

Pred sejo smo se seznanili z procesom nastajanja 25. oktobra 2018 odprtega Spominskega centra 1991. Muzej so predstavili Mojca Ževart, direktorica Muzeja Velenje, Vinko Mihelak, kustos Muzeja Velenje in Aleksander Cvar, eden od idejnih pobudnikov za nastanek centra iz PVD Sever za celjsko območje-odbor Velenje.