7. mednarodna konferenca o zakonodaji glede veteranov in žrtev vojnega nasilja

Pariz, palača UNESCO, 24. - 26. novembra 2010

Delegacija veteranskih organizacij iz Slovenije, ki so članice Svetovne veteranske federacije, se je v dneh od 24. do 26. novembra 2010 udeležila 7. konference Generalne skupščine Svetovne federacije veteranov o zakonodaji glede veteranov in žrtev vojnega nasilja.

Konference v Parizu se je udeležilo preko 300 delegatov iz celega sveta, predstavniki kar 51 (od 93) članic SFV in predstavniki številnih vlad in drugih organizacij iz vseh kontinentov.

V treh delovnih dneh so delegati obravnavali rezultate predhodno opravljene analize stanja na področju veteranske zakonodaje in pravic žrtev vojnega nasilja. Razprave so potekale v treh delovnih skupinah:

- skupna I. – Priznanje statusa veterana in zakonodaja,
- skupina II. – Civilne žrtve vojne,
- skupina III. – Psihotravmatski efekti moderne vojne.

Iz Slovenije so se konference udeležili predstavniki veteranskih organizacij: ZDVIS – Jože Romšak, ZVVS – Marjan Grabnar in Mitja Jankovič, ZZB – dr. Bojan Potočnik, ZS – Anton Pozvek in predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Uroš Prikl, namestnik generalne sekretarke MDDSZ. 

Pred odhodom v Pariz smo se delegati in predsedniki veteranskih organizacij sestali in obravnavali stališča in ocene o položaju vojnih veteranov in žrtev vojne v Sloveniji. 

Vodstva veteranskih organizacij iz Slovenije so skupaj z delegati izoblikovala predlog priporočil, ki smo ga na konferenci predstavili in predložili v pisni in v angleški jezik prevedeni obliki pristojni službi SFV. Angleški prevod naših stališč in predlogov je bil posredovan vsem udeležencem. Naši predlogi so bili podrobneje obrazloženi, predstavljajo pa naslednja področja:

- Zaščita temeljnih pravic vojnih veteranov in žrtev vojn,
- Pravice vdov in družinskih članov za dostojno življenje,
- Uskladitev zakonodaje za vojne veterane, žrtve vojn in službovanja in njihove odvisne družinske člane.

Na konferenci so naši predstavniki sodelovali zelo aktivno, predvsem smo se veliko pogovarjali s predstavniki sorodnih organizacij iz drugih držav, si izmenjali stališča in navezali stike. Zelo dobro smo sodelovali tudi s predstavnikom MDDSZ g. Urošem Priklom, ki je zelo zavzeto spremljal celotni potek konference, mi pa smo mu posredovali vse potrebne podatke, ki mu bodo lahko služili pri nadaljnjem delu na tem področju.

V času bivanja v Parizu smo bili deležni velike pozornosti in pomoči s strani slovenskega veleposlaništva. Pri prevozih in drugi logistiki nam je pomagal vojaški ataše g. Ivan Zalokar, na eno urni pogovor pa nas je sprejela naša veleposlanica ga. Veronika Stabej. Organizatorji konference so v večernih urah pripravili srečanje in sprejem pri Ministru za obrambo Republike Francije, ogled Nacionalnega vojaškega muzeja »Invalidov« v Parizu ter svečanost pri slavoloku zmage s polaganjem cvetja.

Lahko ocenimo, da je bila naša udeležba na tej konferenci zelo uspešna, predvsem pa koristna. In za konec še moto letošnje zakonodajne konference v Parizu:

» Nihče ne more bolj zgovorno govoriti o miru, kot tisti, ki so se borili v vojnah!«