Ali veterani zmanjšujemo borbeno moč Slovenske vojske

V zadnjem času smo priča javnim polemikam o neustreznem financiranju Slovenske vojske (SV) in njenih težav v zvezi s tem. To samo po sebi ni sporno, če ne bi nekateri vidni predstavniki SV in mediji med krivce za pomanjkanje sredstev SV šteli tudi financiranje veteranskih organizacij.

Nazadnje je novinar Blaž Petkovič v Dnevniku 26. 3. 2016 objavil članek CERARJEVA VLADA VZELA TUDI VOJSKI IN DALA VETERANOM. Na članek smo že odreagirali tako, da je predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas pripravil pisno izjavo, ki jo je na svoji 43. seji potrdil tudi KoDVOS in ga 30. 3. 2016 kot skupno stališče Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije posredoval časopisu Dnevnik. 

 

Med vidnimi predstavniki SV je s svojimi izjavami o financiranju veteranskih organizacij izstopal generalmajor Alan Geder, namestnik načelnika GŠ SV, v intervjuju na PlanetSiol.net 12. 3. 2016.

 

V izjavi KoDVOS smo zapisali:

V časopisu Dnevnik je dne 26.3.2016 pod naslovom »Cerarjeva vlada vzela tudi vojski in dala veteranom« objavljen članek novinarja Blaža Petkoviča. Glede na to, da se v zadnjem času pojavljajo podobni zapisi tudi v drugih medijih, smo slovenski javnosti dolžni pojasnilo.

Res je, da so bila sredstva veteranskim in domoljubnim organizacijam povečana. Novinar je korektno zapisal, iz katerih virov je bila zagotovljena razlika v višini 750.000 evrov, vendar naj zapišemo še enkrat: 500.000,00 evrov je zagotovilo Ministrstvo za finance, 250.000,00 evrov pa Ministrstvo za obrambo, od tega 150.000,00 evrov s proračunskih postavk upravnega dela in 100.000,00 evrov s proračunskih postavk Slovenske vojske. Pred tem je sredstva za veteranske in domoljubne organizacije zagotavljalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poudariti moramo, da ta sredstva niso namenjena samo veteranskim organizacijam, temveč tudi domoljubnim organizacijam, katerih delo je prav tako pomembno za ohranjanje spomina na dogodke iz naše zgodovine.

Vlada Republike Slovenije dodatna sredstva za veteranske in domoljubne organizacije ni zagotovila na račun Slovenske vojske, temveč je v proračunu RS uspela zagotoviti sredstva, s katerimi je poskušala popraviti storjene krivice v preteklosti. Na kakšen način je to storila vlada, je seveda drugo vprašanje in vprašanje medresorskih usklajevanj, ki jih pa ni korektno komentirati na način, kot je zapisano v naslovu prispevka v Dnevniku. Dejstvo je, da so bila sredstva za veteranske in domoljubne organizacije v zadnjih letih prepolovljena, še zlasti, če upoštevamo dejstvo, da je druga Janševa vlada omogočila pridobiti na dvomljiv in celo nezakonit način status delovanja v javnem interesu Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve, ki takrat v svojem statutu ni imelo nikjer omenjenih vojnih veteranov. In novinar tudi navaja, da je navedeno združenje, ki naj bi veljalo za nekakšno veteransko izpostavo stranke SDS, v letu 2013 takoj po pridobitvi omenjenega statusa pridobilo 221.000,00 evrov, kar se je zgodilo tik pred padcem Janševe vlade. 

Veteranske in domoljubne organizacije izjemno dobro sodelujemo s Slovensko vojsko ter policijo in smo njihovi najmočnejši podporniki. Prepričani smo, da s svojim delovanjem Slovenski vojski in policiji del teh sredstev na določen način tudi povrnemo. Naj omenimo samo 25. april, ko organiziramo in financiramo posvet v Državnem svetu RS o strateški rezervi Slovenske vojske in policije v njuno podporo, predavanja policistom o osamosvojitvenih procesih, organiziranje skupnih razstav, praznovanj in drugo. V članku je navedenih le nekaj prireditev za Združenje Sever in ZVVS, kar ne daje prave slike o njuni dejavnosti, ki letos načrtuje preko 1200 različnih prireditev, proslav, predavanj, delo z mladimi in drugo. Pri tem pa sploh ni prikazana aktivnost in dejavnost drugih veteranskih in domoljubnih organizacij, ki so prav tako sofinancirane iz proračuna.

To zelo dobro poznajo vojni veterani, pravi domoljubi, slovenski vojaki, policisti in častniki ter tudi vojni veteran iz osamosvojitvenega obdobja, ki v članku ni želel biti imenovan. Izjave tistih, ki se ne predstavijo in mislijo, da bo zaradi 100.000,00 evrov Slovenska vojska ogrožena v svojem delovanju in opremljenosti so za nas nesprejemljive, hkrati pa pozabljajo na čase, ko se je Slovenski vojski in policiji odvzemalo na stotine milijonov evrov. Enako velja za visoke častnike Slovenske vojske, ki z navajanjem netočnih podatkov zavajajo javnost, ne zavedajoč se, da s tem nasedajo tistim, ki si želijo ustvariti razdor med veteranskimi in domoljubnimi organizacijami na eni, in Slovensko vojsko ter policijo na drugi strani. Še bolj žalostno pa je, da se ne zavedajo prispevka veteranov vojne za Slovenijo, čeprav so se tudi sami verjetno borili z nami, z ramo ob rami.

Zato naj zapišemo še enkrat: vojni veterani predstavljamo pomemben branik vrednot, na katerih temelji vsaka obrambno varnostna organizacija, torej tudi Slovenska vojska in policija.  Smo tudi nujen steber zgodovinskega spomina ter pomnik težkih dogodkov in ambasadorji domoljubja, na katerih temeljijo obrambno - varnostne sile in smo tudi pomemben vezni člen med civilno družbo ter obrambno - varnostnim sistemom oziroma Slovensko vojsko in policijo.

Naj na koncu izrazimo upanje, da bo Vlada RS enako ali podobno višino sredstev veteranskim in domoljubnim organizacijam namenila tudi v prihodnjih letih, saj je ta vlada končno pokazala odnos do vojnih veteranov, ki si ga zaslužijo zaradi svojega prispevka pri osamosvojitvenih procesih ter vojni za samostojno in suvereno Republiko Slovenijo in zaradi svoje vloge pri utrjevanju trajne in pristne povezanosti med obema institucijama in naših v KODVOS združenih organizacij kot upoštevanja vrednega dela civilne družbe. Tudi ob tej priložnosti izražamo zahvalo Vladi RS, Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za finance za razumevanje pomena našega poslanstva pri ohranjanju spomina na dogodke iz naše novejše in pretekle zgodovine.

Ljubljana, 29. 3. 2016

 

Društvo TIGR Primorske

Zveza društev civilnih invalidov Slovenije

Zveza društev general Maister

Zveza društev in klubov MORiS

Zveza društev vojnih invalidov Slovenije

Zveza policijskih veteranskih društev SEVER

Zveza slovenskih častnikov

Zveza veteranov vojne za Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije