Deset let delovanja Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije

Ljubljana, Vojkova 55

Mineva deset let, kar je bil z dogovorom o sodelovanju med domoljubnimi in veteranskimi organizacijami ustanovljen KoDVOS. Člani ohranjajo vrednote boja za lastno državo in narodovo samoohranitev, razvijajo domoljubje in rodoljubne tradicije ter si prizadevajo za ohranitev miru in sožitja.

Ob tej priložnosti je obrambni minister Karl Erjavec 5. decembra 2018 sprejel predstavnike članic KoDVOS. Prisotne na srečanju sta nagovorila minister za obrambo Karl Erjavec in predsedujoči KoDVOS Ladislav Lipič. 
  
Minister Erjavec je povedal, da je danes treba tvorno sodelovati, saj imamo vrsto različnih varnostnih izzivov, in dodal: »Varnost in mir nista več samoumevna. Za mir je treba vsak dan delati in si prizadevati.« Minister je članom KoDVOS izrazil tudi veliko hvaležnost, ker med seboj dobro sodelujejo, in jih pozval, da kot civilna družba skrbijo, da se ohranja zgodovinska resnica. 
  
Predsedujoči KoDVOS Ladislav Lipič je spomnil, da je bil pred desetimi leti podpisan dogovor, na podlagi katerega se še danes združujejo in usklajujejo svoje aktivnosti KoDVOS. Njihova naloga je predvsem spominjanje na prelomna obdobja v naši zgodovini in na to, kaj vse so ti dogodki prispevali k današnji samostojni in suvereni državi Sloveniji. Nastajanje vsebinskih mrež, kot je KoDVOS, spodbuja tudi Ministrstvo za javno upravo.