Dohodnina za Združenje Sever

Spoštovani dobrotniki, osebno vas ne poznam, pa vendar sem vam iz srca hvaležen, ker ste v letu 2008 naši organizaciji namenili skoraj 2.000 EUR dohodnine. Sredstva smo porabili za dejavnosti Združenja Sever in policijskih veteranskih društev Sever iz cele Slovenije, v katerih ne manjka humanitarne dejavnosti, zgodovinopisja, spominskih slovesnosti, športne dejavnosti, družabnosti in prijateljstva.
Na podlagi 142. člena Zakona o dohodnini je vlada sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacijo. Uredba predvideva, da bodo lahko dohodninski zavezanci iz dohodnine, ki jim bo obračunana na podlagi odločbe, del odmerjene dohodnine (0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% - seštevek ne sme presegati 0,5%) namesto v proračun, neposredno preusmerili k upravičencem iz seznama. Med upravičenci je tudi Zveza policijskih veteranskih društev Sever.

Pozivam vse vojne veterane, prijatelje in simpatizerje, da še vedno lahko namenijo del dohodnine Zvezi policijskih veteranskih društev Sever, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, davčna številka 78946000. Svojo odločitev morajo sporočiti davčnemu uradu, kjer imajo stalno bivališče, vsaj do konca leta, sicer bo davčni organ upošteval doslej izraženo zahtevo. Zahtevo lahko pošljejo preko sistema e-davki, pisno (obrazec je na spletni strani DURS-a) ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Franc Bevc
Generalni sekretar