Dopolnilno zdravstveno zavarovanje po 1.1.2017

Prejeli smo dopis Ministrstva za delo (glej dokument v prilogi), v katerem je navedeno, na kakšen način se bo s 1.1.2017 ponovno uvedlo plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ) za vojne veterane.

Vsi, ki so to pravico uveljavili že pred sprejetjem ZUJF-a (2013), bodo odločbo prejeli samodejno s strani UE (ni potreben obisk UE in vložitev zahtevka).

Vsi, ki so leta 2016 prvič prejeli odločbo o plačilu DZZ (upokojenci, brezposelni in prejemniki veteranskega dodatka), bodo morali vložiti ponovno zahtevek na UE, saj so jim bili sklepi izdani na podlagi ZIPRO 16-17.

Vsi novi upravičenci (ko napolnijo ali so napolnili 55 let starosti in so še zaposleni ali imajo kakšen drugačen status) morajo vložiti zahtevek na UE.

 

Iz zapisa je razvidno, da UE lahko zahtevke sprejemajo že pred 1.1.2017. Pomembno je, da vsi, ki ste na novo upravičeni do plačila DZZ,  premijo sami plačujete naprej, dokler ne dobite odločbe oz. obvestila UE. V nobenem primeru ne prekinjajte pogodbe sami.  V kolikor bo prišlo do preplačila premije, boste sredstva dobili povrnjena na vaš transakcijski račun.

 

Pridobljena pravica je sad pogajanj in sestankovanj obeh veteranskih organizacij (ZVVS in ZPVD Sever) s pristojnimi državnimi organi.

 

Z vsebino seznanite tudi svoje prijatelje in znance, ki nimajo elektronske pošte ali pa sploh niso člani našega združenja, imajo pa status vojnega veterana.