Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vojne veterane - informacija

Spoštovane policijske veteranke in veterani !

Zadnje čase so pogosta vprašanja ali bomo s 1. 1. 2016 dobili vrnjeno pravico do dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki nam je bila odvzeta z zloglasnim ZUJF-om.

Kot vam je znano je vodstvo Združenja Sever takoj po sprejetju ZUJFA poskušalo preko poslancev oziroma poslanskih skupin doseči spremembo Zakona o vojnih veteranih, kar v Državnem zboru ni uspelo. Zato smo zbrali 5000 podpisov in v Državnem zboru uspeli spremeniti Zakon o vojnih veteranih na ta način, da se vrne pravica do dodatnega zdravstvenega zavarovanja 1. januarja leta, ki sledi letu, v katerem Statistični urad Republike Slovenije ugotovi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. To je bilo ugotovljeno letos in pravica do dodatnega zdravstvenega zavarovanja bi se morala začeti izvajati 1. 1. 2016.

 

Ob sprejemanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 pa je Vlada Republike Slovenije predlagala, tako kot tudi za nekatere druge socialne transfere, da se ponovno spremeni Zakon o vojnih veteranih ter da se pravica do dodatnega zdravstvenega zavarovanja prenese v izvajanje šele s 1. 1. 2018.

 

V tem trenutku so se ponovno začele aktivnosti vodstev Združenja Sever in ZVVS. Tako sta predsednik ZS dr. Tomaž Čas in predsednik ZVVS g. Ladislav Lipič na razgovoru pri ministrici za delo, družino, socialne zadeve in druge možnosti dr. Anji Kopač Mrak jasno in odločno protestirala in zahtevala, a hkrati tudi prosila ministrico, da ne predlaga navedenih sprememb. Tega se je ministrica držala in ni vložila spremembe Zakona o vojnih veteranov.

 

Temu je sledila odločitev Vlade Republike Slovenije, da pa se bo sprememba o izvajanju pravice do dodatnega zdravstvenega zavarovanja opravila v Zakonu o izvajanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS-1617). Zaradi tega sta bila oba predsednika dr. Tomaž Čas in Ladislav Lipič trikrat pri predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju in enkrat pri finančnem ministru dr. Dušanu Mramorju, kjer je sodeloval tudi generalni sekretar Anton Pozvek. Pri vseh razgovorih sta sodelovala tudi poslanec Milan Dolinšek, sicer predsednik PO ZVVS Zasavje in državni sekretar za nacionalno varnost g. Franci Povše.

 

Na razgovorih z vlado smo glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dosegli naslednje:

- Določbe ZIPRS-1617 se nanašajo le na leto 2016 in ne tudi na leto 2017;

- Opredeljene so štiri skupine vojnih veteranov, ki so upravičeni do tega, da jim država krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje že od 1. 1. 2016 dalje in sicer:

  1. Vojni veterani, ki dobivajo veteranski dodatek ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev veteranskega dodatka;
  2. Vojni veterani, ki uveljavijo pravico do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine;
  3. Vojni veterani, ki so uveljavili pravico do poklicne pokojnine;
  4. Vojni veterani, ki so brezposelni in starejši od 55 let.

- Od 1. 1. 2017 dalje so upravičenci vsi vojni veterani, ki izpolnjujejo pogoje iz zakona o   vojnih veteranih.

 

Takšna rešitev je bila tudi sprejeta v Državnem zboru Republike Slovenije in ponovno izglasovana 2. 12. 2015, ko je Državni zbor zaradi odložilnega veta Državnega sveta ponovno glasoval o ZIPRS-1617.

 

Z navedeno rešitvijo smo uspeli zagotoviti pravico, da bo država krila dopolnilno zdravstveno zavarovanje v letu 2016 večini veterank oziroma veteranov. Kako bomo to pravico uveljavili bo določilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in druge možnosti. Pričakujemo, da bo potrebno vlagati individualne vloge na območnih upravnih enotah, nakar bomo dobili v podpis zavarovalno polico izbrane zdravstvene zavarovalnice.

V razgovorih smo med drugim predlagali tudi, da bi tovrstno zavarovanje plačevali neposredno iz proračuna v ZZZS in ne preko izvajalcev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, vendar iz sistemskega vidika izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja predlog ni izvedljiv. Ta predlog bo lahko predmet obravnave tekom prihodnjega leta v povezavi z razpravo o reformi financiranja zdravstvenega sistema in v tem kontekstu v okviru razprave o obravnavi pravice vojnih veteranov do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

 

Dosegli smo še en uspeh in sicer bo po ZIPRS-1617 namenjenih  750.000,00 EUR oziroma 100 %  več sredstev za delovanje veteranskih organizacij, ki imajo status društva v javnem interesu na področju vojnih veteranov v Republiki Sloveniji.

 

Spoštovane veteranke in veterani, več se v dani situaciji ni dalo storiti, saj moramo tudi mi razumeti sedanjo vlado, ki mora reševati zadeve, ki so jih ustvarile prejšnje vlade.

 

dr. Tomaž Čas

Predsednik Združenja Sever