Izjava KoDVOS o podelitvi državnih odlikovanj

KoDVOS je na svoji zadnji seji dne, 09. decembra 2009, z večino glasov predstavnikov omenjenih društev, izrekla podporo predsedniku Republike Slovenije dr. Danilu Türku ob podelitvi visokih državnih odlikovanj dr. Tomažu Času, Leopoldu Jesenku in Tomažu Ertlu.
KoDVOS (koordinacija veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije), ki jo sestavljajo:

Zveza društev General Maister, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza slovenskih častnikov, Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Društvo MORiS Kočevska Reka je na svoji zadnji seji dne, 09. decembra 2009, z večino glasov predstavnikov omenjenih društev, izrekla podporo predsedniku Republike Slovenije dr. Danilu Türku ob podelitvi visokih državnih odlikovanj dr. Tomažu Času, Leopoldu Jesenku in Tomažu Ertlu. Omenjeni so bili skupaj s političnim vodstvom ključni dejavniki pri izvedbi akcije SEVER, ki je zaščitila demokratične procese v takratni Socialistični Republiki Sloveniji in je v celoti gledano, s politično spretnostjo omogočila tudi kulminacijo vseh dogodkov, ki so se končali z zmago v osamosvojitveni vojni.

Predsedujoči koordinaciji
domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije
Janez Pajer