Izjava podpore slovenskim policistom

Policijski veterani vojne za Slovenijo 91 podpiramo vse oblike legalnega boja slovenskih policistov za ureditev njihovega socialnega in družbenega statusa.
Žal jih je družbena realnost pripeljala v položaj, ko se morajo tudi s sindikalnimi oblikami pritiska boriti za ustrezno vrednotenje in boljše pogoje dela. Če kdo, se policijski veterani zavedamo pomena enotnosti vseh prebivalcev Slovenije, za dosego ključnih ciljev za naš nadaljnji razvoj. Umetnost politike je v tem, da z močjo argumentov doseže čim večjo enotnost, zato zavračamo uporabo argumentov moči in delitve med zaposlenimi v realnem in javnem sektorju.