Izjava za javnost dolenjskih veteranov

Predstavniki PVD Sever Dolenjska in Bela Krajina, PO ZVVS Dolenjska, PS ZBzvNOB Dolenjska in OZSČ Novo mesto so sprejeli skupno stališče, da se veteranom in drugim državljanom zaradi nedemokratično sprejetega Zakona za uravnoteženje javnih financ storjene krivice popravijo.