Janezu Stanovniku v slovo

Žalna slovesnost v Festivalni dvorani

Pred dnevi nas je za vedno zapustil Janez Stanovnik, ki nam bo vsem, ki delujemo v okviru Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacijah Slovenije, ostal v večnem spominu. Zapustil nas je veliki državnik, bivši predsednik Predsedstva Socialistične Republike Slovenije, ekonomist, pravnik, partizan, častni predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodno osvobodilne borbe Slovenije, oče slovenskega naroda, politik svetovnega slovesa in predvsem veliki človek ter domoljub.

Sliko Sama Kralja so članice KoDVOS podarile Janezu Stanovniku za 90. rojstni dan

Sliko Sama Kralja so članice KoDVOS podarile Janezu Stanovniku za 90. rojstni dan

Njegovo veličino kot državnika sem bolj od blizu spoznal v letu 1989, ko sem bil kot pomočnik šefa slovenske milice in poveljnik posebne enote milice globoko vpet v preprečitev »mitinga resnice« oziroma v akcijo Sever. Takrat je kot predsednik Predsedstva Socialistične Republike Slovenije odigral pomembno vlogo za preprečitev »mitinga resnice« s podporo odločitvi Mestnega sekretariata za notranje zadeve o prepovedi »mitinga resnice«. Predlagal je, da preprečitev mitinga v Ljubljani podpreta tudi takratna Skupščina in Izvršni svet SRS in da se naloži republiškemu sekretarju za notranje zadeve, da sprejme vse ustrezne ukrepe, da se miting v Sloveniji prepreči.

Takrat mu ni bilo lahko, saj je imel na eni strani mednarodno diplomacijo in Beograd, ki sta podpirala miting, na drugi strani voljo in zahtevo državljank in državljanov Slovenije, da se miting prepove in dvoličnost naše sosede Hrvaške in nenazadnje tudi dvoličnost takratne slovenske opozicije. In hvala mu, da je uspel, da so tudi na zveznem predsedstvu sprejeli odločitev, da se miting prepreči. To mu je uspelo tudi za to, ker je zvezni sekretar za notranje zadeve poročal iz svojega kolegija, kjer je republiški sekretar za notranje zadeve Slovenije zelo jasno povedal, da bo Slovenija z milico zaprla mejo in da se bodo mitingaši že na meji srečali z oboroženo silo in da bodo postali njeni ujetniki daleč od Ljubljane. Zahvalil sem se ti in še enkrat se ti, ker si na posvetu ob 20. obletnici akcije Sever rekel: »Jaz mislim, da ni bila akcija Sever za slovensko zgodovino nič manj pomembna, kot je bila naša narodno osvobodilna borba in nič manj pomembna, kot je bila vojna za Slovenijo«.

Janez, od mene si zahteval, da te tikam in ni ti bilo všeč, če sem se pri tem zmotil. In vedno sem bil vesel srečanja s teboj, saj si me vedno objel in s tem izkazoval do mene ne vem točno kaj. Vendar naj ob tem trenutku povem, da sem bil izredno počaščen, da sem lahko s teboj sodeloval in še posebej, ko smo ustanavljali Koordinacijo domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Tvoje ideje in predlogi, ko smo zastavljali vsebine, cilje in vlogo te koordinacije, so bili konkretni in predvsem vizionarski, tako kot je bila vaša odločitev ob tvojem predsedovanju Zvezi združenja borcev in udeležencev narodno osvobodilne borbe Slovenije, ko ste organizacijo spremenili v Zvezo združenj borcev za vrednote narodno osvobodilne borbe Slovenije. Tudi danes, ko predsedujem Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, je naša vizija, da bomo morali prej ali slej preiti v domoljubne organizacije, ki bodo morale v prvi vrsti ohranjati vrednote, ki so jih v posameznih zgodovinskih obdobjih izkazovali Maistrovi borci, tigrovci, partizani, vojni invalidi in civilni invalidi vojne ter vojni veterani 91 ter vsi drugi, ki so na drug način sodelovali pri osamosvojitvi Slovenije oziroma v vojni za samostojno Slovenijo.

Janez tvoja veličina in vizionarstvo je razvidno tudi iz razprave, ki si jo imel na Pogovorih pri predsedniku Republike o domoljubju 22. junija leta 2009. Že v uvodu razprave si rekel: »Ob pozornem poslušanju uvodničarjev moram priznati, da sta me umetnika (Pavček in Kuntler) bolj prepričala kot pravniki, zgodovinarji, sociologi in polemologi«. Za izhodišče svoje razprave si se dotaknili predsednikovega dialoga, da je »domoljubje čustvo« in kot je dejal francoski mislec Paskal, da »so resnica srca, ki jih razum ne pozna« in nadaljeval: »Domoljubje je podlaga narodove zavesti; nam je dano od rojstva in če se mu nekdo odreče, je to moralno zavrženo dejanje narodovega izdajstva«. In tvoj naslednik Milan Kučan, kot predsednik slovenskega predsedstva je o tem lepo rekel: »Borcem domoljubja danes ni treba dokazovati. Kdor domoljubja ni zmogel takrat, ko je bila nad slovenskim narodom izrečena genocidna sodba, sedaj pa njegova vest morda veleva patriotsko spričevalo, naj svoje domoljubje dokazuje s svojimi dejanji, a ne z zanikanjem dejanj tistih, ki so za svojo ljubezen do domovine zastavljali ves svoj pogum in življenja.«

Že na tem pogovoru si spregovoril o globalizmu in da nas ta vodi do zavesti, da je naša Zemlja samo planet v vesolju, in da s kapitalističnim razvojem in izkoriščanjem naravnih virov dejansko spodkopavamo obstoj človeštva. To so bile globoke misli, s katerimi si tudi opozoril, da ekonomije in sociologije ni mogoče obravnavati brez ekologije. In že takrat si se vprašal, kje je v tem globalnem svetu narod in domoljubje. Predlagal si, da se je potrebno premakniti iz ozkih okvirov geografskega lokalizma, ki nas lahko hitro pripelje do nacionalizma, sam pa bi k temu dodal, da se sedaj srečujemo s potvarjanjem zgodovine, širjenjem fašizma in nacizma ter rehabilitacijo domobranstva. Zato bomo morali, kot si večkrat rekel, oplemenititi domoljubje – resnico srca – z resnico razuma, do katere nas vodita znanstveno spoznanje in razvoj civilizacije.

Janez zelo mi je žal, da v tem letu ne boš mogel sodelovati na posvetu s temo: »Povejmo resnico tistim, ki potvarjajo zgodovino«, ki ga bodo domoljubne in veteranske organizacije organizirale ob Dnevu suverenosti, če bo moj predlog, ki sem ga vsem organizacijam KODVOS-a posredoval včeraj, sprejet na sestanku, ki sem ga sklical.

Dovolite mi na koncu, da vsem sorodnikom Janeza Stanovnika in vsem njegovim soborcem, prijateljem ter vsem tistim, ki so ga cenili tako kot jaz, izrekam globoko sožalje v svojem imenu in imenu vseh članov Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Republike Slovenije.

Janez slava ti, počivaj v miru, ostal nam boš v večnem spominu, kot velik in spoštovanja vreden človek, tovariš, prijatelj in kot oče slovenskega naroda ne le tedaj, ko si bil predsednik predsedstva Socialistične Republike Slovenije, to si tudi danes za večino zavednih Slovencev in resničnih domoljubov slovenskega naroda.

Ljubljana 5. 2. 2020

dr. Tomaž Čas

predsednik ZPVD Sever in

predsedujoči KoDVOS