Knjiga Akcija Sever in medijski odzivi na obeležitev njene 20. obletnice

Ljubljana, Mestni trg 1

Akcijo Sever smo prvič celovito in zelo obsežno predstavili ob njeni 20. obletnici, ki smo jo obeleževali v letu 2009. Ob obeleževanju obletnice smo zasledili izjemen odziv medijev.
O medijskih objavah je Aljaša Sopotnik, pod mentorstvom dr. Tomaža Časa, opravila raziskavo v diplomski nalogi na Fakulteti za varnostne vede z naslovom: Varnost in stiki z javnostjo – študija primera poročanja medijev o obeležitvi 20. obletnice akcije Sever. Osnova za raziskavo je bil izdatni prispevek podjetja PressClipping, s katerim smo sodelovali pri vseh aktivnostih ob 20. obletnici Akcije Sever. Po zaključku aktivnosti leta 2009 je podjetje PressClipping pripravilo analizo in poročilo, ki je spodbudilo zanimanje tako interne, kakor tudi eksterne javnosti.
PressClipping je že 20 let eno izmed vodilnih podjetij v Sloveniji in regiji na področju spremljanja medijev in analiz medijskih objav. Predstavitve knjige se je udeležil tudi ustanovitelj, lastnik in direktor podjetja, g. Boštjan Vilčnik. 
Vse to je spodbudilo Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana, da je o tem izdalo knjigo.
 
Nekaj utrinkov dogodka (foto Martin Šalehar in Niko Rovan):