Knjiga o zgodovinski, a spregledani vlogi milice v Posavju

Kulturni dom Krško

25-letnico neodvisnosti in samostojnosti Slovenije so v Policijskem veteranskem društvu Sever Posavje obeležili z izdajo knjige Mihe Molana »Policija Posavja v osamosvojitvenih procesih«. Predstavitev je bila 28. novembra 2017 v Kulturnem domu Krško. Pospremili smo jo tudi z otvoritvijo pregledne fotografske razstave Združenja Sever o aktivnostih in prispevku organov za notranje zadeve v obdobju osamosvajanja.

Avtor knjige Miha Molan iz Krškega, nekdanji direktor Uprave za notranje zadeve Krško, državni sekretar za področje policije na Ministrstvu za notranje zadeve ter predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever v letih 2010-2014, je na predstavitvi povedal, da so se v PVD Sever Posavje odločili za izdajo monografije že pred skoraj desetletjem, da bi predstavili vse prepogosto spregledan, a pomemben prispevek tedanje milice, kriminalistov in drugih zaposlenih na UNZ Krško, rezervnih miličnikov in občanov pri ključnih dogodkih in procesih osamosvajanja v letih 1989-1991.

Vrsto let, pravi Molan, smo namreč priča izkrivljanju dejstev in spregledani vlogi posameznikov in enot pri posameznih dogodkih v procesu osamosvajanja. Zato gre v knjigi za prikaz dejavnosti tedanje milice v Posavju od 1. decembra 1989, ko so njeni pripadniki uspešno izvedli aktivnosti v akciji Sever z namenom, da fizično prestrežejo mitingaše, ki so bili namenjeni na t.i. miting resnice v Ljubljano. V osrednjem delu se navezuje na izvedene aktivnosti med osamosvojitveno vojno, katere značilnost je med drugim, da je v Posavju padla prva smrtna žrtev v spopadih z JLA, knjiga pa se zaključi s poglavjem slabi dve leti, ko so konec oktobra še zadnji vojaki JLA zapustili ozemlje Slovenije. Vsekakor pa ne gre spregledati specifično vlogo posavskih miličnikov, rezervistov in delavcev Uprave za notranje zadeve Krško z vidika varovanja ključnih objektov: mejnih prehodov, vojaškega cerkljanskega letališča ter Nuklearne elektrarne Krško.

Gledano kot celoto, je knjiga, pravi še Molan, odlično dopolnilo k do sedaj izdanima zbornikoma o delovanju Teritorialne obrambe na območju Posavja (Posavje v letih 1989 ter Zmagovito Posavje), ki so ju izdali v posavskem Pokrajinskem odboru Zveze veteranov vojne za Slovenijo, saj prikazuje samostojno zgodbo o delovanju policije na istem območju dogajanja: »Gre za prikaz osamosvojitvenega dogajanja v Posavju in v celotni Sloveniji, saj je delovanje milice/policije prikazano odkrito, nepotvorjeno, stvarno in zato prepričljivo. Brez namena lastiti si zasluge.« Kot je dejal med drugim na predstavitvi dr. Zdenko Čepič, znanstveni svetnik z Inštituta za novejšo zgodovino, se sama knjiga po namenu bistveno ne razlikuje od do sedaj izdanih knjižnih del oziroma zbornikov, razlikuje pa se po načinu, kako je napisana, saj je napisana celovito: »Predvsem pa daje temu delu posebno kakovostno vrednost, da je pisana na osnovi ohranjenega arhivskega gradiva, ki je del arhiva MNZ.«

Knjiga, ki je izšla v nakladi 1000 izvodov, obsega 300 strani, razdeljena pa je v pet poglavij: Pogoji in razmere delovanja, Akcija Sever, Obdobje od akcije Sever do začetka vojne za Slovenijo, Vojna in Konec vojne - Brionska deklaracija. Podlaga ji je prek 2600 dokumentov, kart, avdio in video posnetkov, katerih pretežni del so skozi več let in zaprosil v PVD Sever pridobivali iz arhiva MNZ/Policije, dočim jo je sam avtor intenzivno urejal dobro leto in pol. V primerjavi z ostalimi zborniki je morda edino pomanjkljivost v knjigi iskati v majhnem številu dokumentarnih fotografih iz tistega obdobja, a kakor pravi Molan, so se tedaj morali prednostno osredotočali na izvajanje rednih in izrednih nalog iz svojih pristojnosti, »čeprav so pokupili vse filme po trafikah«. Knjigo je oblikoval Boštjan Colarič.

Predstavitev knjige je povezoval Anton Pozvek, generalni sekretar Zdrženja Sever, ki je pred tem v avli Kulturnega doma Krško otvoril in predstavil razstavo Vojna za samostojno Slovenijo 1991. Razstavo je v počastitev 25-letnice vojne pripravila Zveza policijskih veteranskih društev Sever. Za samostojno razstavo v jubilejnem letu smo se odločili zato, ker dogovor o izvedbi skupnega projekta z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, Vojaškim muzejem Slovenske vojske in Muzejem Slovenske policije, zaradi težav na strani vojaškega muzeja ni uspel.