Komomoracija na Žalah - protest

KOMOMORACIJA NA ŽALAH - SPOROČILO ZA JAVNOST
Vojni veterani Zveze policijskih veteranskih društev Sever in Zveze veteranov vojne za Slovenijo smo vsa leta polagali vence k pomniku padlim v vojni za Slovenijo na ljubljanskih Žalah, ob sodelovanju policijskega ali vojaškega orkestra in pripadnikov garde slovenske vojske ter ob prisotnosti svojcev padlih. Zadnja leta smo v komemorativno slovesnost vključili tudi sv. mašo za padle vojake in policiste. Vedno smo povabili tudi vlado, posamezna ministrstva in druge veteranske organizacije, da se nam pridružijo. Tako je bilo leto, ko je na isti komemoraciji polagalo vence tudi do 9 delegacij.

Letos je organizacija pripadla Zvezi policijsko veteranskih društev Sever. Določili smo datum 29.10.2007 in k sodelovanju povabili že prej naštete organe in organizacije. Pred približno štirinajstimi dnevi pa se je vmešal Protokol RS in predlagal, da bi polaganje vencev organiziral Protokol tako, da bi en venec položila vladna delegacija, ki bi jo vodil predsednik vlade g. Janez Janša, drugi venec pa bi položila delegacija vseh veteranskih organizacij. Delegaciji bi položili vence pri pomniku padlim v vojni za Slovenijo in pri spomeniku talcev NOB. Protokol je predlagal datum 30.10.2007 ob 10.00 uri. Po krajšem usklajevanju smo pristali na predloge protokola in uskladili ceremonial polaganja vencev.

Tik pred začetkom slovesnosti, nas je šefinje protokola gospa Benedettijeve obvestila, da je prišlo do spremembe ceremoniala in da bo vladna delegacija položila venec tako kot je bilo predvideno, veterani pa lahko svoj venec položimo šele, ko bo odšla vladna delegacija in se bo umaknila tudi častna enota garde slovenske vojske. Protokol ni dovolil niti prisotnosti veteranskih praporov.

Začudeni, jezni in razočarani smo v dežju obstali na ljubljanskih Žalah in nemo opazovali odvijanje ceremoniala. Vladna delegacija je položila venec in odšla s prizorišča, za njo častna enota garde slovenske vojske, za njo pa večina pripadnikov slovenske vojske in policije, eden redkih, ki je ostal, je bil brigadir Tone Krkovič. Ostali smo veterani, svojci in znanci padlih.

Tako smo prvič po letu 1991 veterani pri obeh pomnikih položili vence brez igranja žalostink in brez vojaških časti. Delegacijo veteranskih organizacij so sestavljali:

- Milan Horvat, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever,
- Srečko Lisjak, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo,
- Tit Turnšek, predstavnik Zveze združenj borcev za vrednote NOB,
- Ivan Pivk, predsednik Zveze društev vojnih invalidov Slovenije in
- Marjan Bevk, predsednik Društva TIGR Primorske.

Verjamemo, da se nič ne zgodi naključno in tudi ta sprememba protokola se ni zgodila naključno. Sprašujemo se kdo je v zadnjem trenutku spremenil protokol? Kakšni so razlogi za takšno spremembo, da so nas veterane, delegacijo petih veteranskih organizacij, ki predstavljajo več kot 100.000 državljanov, dobesedno vrgli iz dogovorjenih protokolarnih aktivnosti?
Zveza policijsko veteranskih društev Sever odločno protestira proti takšnemu ravnanju in pričakuje javno pojasnilo za takšno ravnanje.

Milan Horvat
PREDSEDNIK

PROTOKOL RS - SPOROČILO ZA JAVNOST

Protokol Republike Slovenije obžaluje, da je pri včerajšnjem polaganju vencev k pomniku padlim v vojni za Slovenijo 1991 na ljubljanskih Žalah prišlo do nesporazuma z veteranskimi organizacijami, ki so se prav tako poklonile spominu na padle za samostojno Slovenijo.

V procesu priprav na polaganje vencev in usklajevanju scenarija tega dogodka je očitno prišlo do neljubega nesporazuma, posledica katerega je bil zaplet pri sami izvedbi slovesnosti. Predlog je namreč vseskozi bil, da najprej venec položi delegacija Vlade Republike Slovenije, nato pa še predstavniki veteranskih organizacij. Ti so bili pri polaganju vencev tudi navzoči, nikakor pa ne drži, da bi jim bili prepovedali nositi veteranske prapore.

Protokol Republike Slovenije nikoli ni imel kakršnegakoli namena izključevati vojnih veteranov, saj se zaveda pomembne in odločilne vloge, ki so jo ti imeli pri nastanku in obrambi Republike Slovenije. Njihova nesebična dejanja iz začetka devetdesetih let so trajno zapisana v vrednostno središče slovenskega naroda ter pomenijo tudi trajen in zgodovinski prispevek k življenju prihodnjih generacij.

Protokol Republike Slovenije obžaluje včerajšnji neljubi dogodek in se zato vsem veteranskim organizacijam zanj tudi iskreno opravičuje. S predstavniki veteranskih organizacij smo doslej vedno dobro in uspešno sodelovali, prepričani pa smo, da bo tako tudi v prihodnje.

PROTOKOL REPUBLIKE SLOVENIJE

SPOROČILO ZA JAVNOST
v zvezi zapleta pri komemoraciji na Žalah

Prejeli smo pismo Urada vlade za komuniciranje, v katerem Protokol RS obžaluje, da je prišlo do nesporazuma z veteranskimi organizacijami in do neljubega dogodka na komemoraciji na ljubljanskih Žalah in da se zato vsem veteranskim organizacijam iskreno opravičuje.

Ne strinjamo se s trditvijo Protokola RS, da »V procesu priprav na polaganje vencev in usklajevanju scenarija tega dogodka je očitno prišlo do neljubega nesporazuma, posledica katerega je bil zaplet pri sami izvedbi slovesnosti«.

Prav nobenega nesporazuma ni bilo. Vse kar smo se dogovorili na usklajevalnem sestanku 17.10.2007 in kasnejših pogovorih, je bilo korektno zapisano v scenarij, ki ga je pripravil Protokol RS 26.10.2007. Pri izvedbi, 30.10.2007 pa smo bili iz ceremoniala popolnoma izločeni. Naše sodelovanje je bilo tolikšno, kot od vseh ostalih naključnih udeležencev slovesnosti. Prav tako se ne moremo strinjati s pojasnili glede praporov. Kar precej funkcionarjev vseh sodelujočih veteranskih organizacij lahko potrdi, da prapori veteranskih organizacij niso mogli sodelovati v izvedenem ceremonialu, ko je venec polagala vladna delegacija.

Takšnega pojasnila Zveza Policijsko veteranskih društev »SEVER« ne sprejema.

Prav zaradi dvoumnega pojasnjevanja in poskusa zavajanja javnosti in pripisovanju krivde za zaplet na Žalah »nesporazumu z veteranskimi organizacijami« dvomimo v iskrenost opravičila Protokola Republike Slovenije.

Tudi zaradi tega pričakujemo, da bomo dobili iskren in pošten odgovor.

Milan Horvat
PREDSEDNIK