Mednarodna znanstvena konferenca v Budimpešti

Ciril Magdič, častni predsednik PVD Sever za Pomurje,  se je 25. junija udeležil mednadorne konference na temo Civilno preventivno preprečevanje kriminala, PŐ je strateški partner policije.


Ob organizatorjih, domačinih iz Madžarske, so bili vabljeni in prisotni tudi predstavniki policij in društev, ki s policijo zelo tesno sodelujejo iz Nemčije, Slovenije, Avstrije, Slovaške, Češke, Švice in Romunije ter predstavniki obmejnih sosednjih županij. Uvodni razpravljavci so bili dr. Sandor Pinter, minister za notranje zadeve R Madžarske,  pr. dr. Lajos Besenyei, visoki komisar, g. Karoly Papp in dr. Andras Türos.

Posvet je potekal po naslednjem zaporedju:

·         Predstavitev in cilji simpozija,

·         Organiziranost policij, organizacij in društev, ki sodelujejo s policijo,

·         Sodelovanje Polgaror, kot najpomembnejšega partnerja policije na Madžarskem,

·         Projekt "Skupaj smo močnejši",

·         Pozitivne izkušnje udeleženih na simpoziju ob sodelovanju. 

Ministrstvo za notranje zadeve R Madžarske, ki je bilo glavni pobudnik in organizator, je  z odlično organizacijo (sprejem, organizacija, simultano prevajanje in nastopi) zaslužil odlično oceno, saj je poleg dosežene izredne strokovnosti mednarodnega simpozija dosegel še medsebojno prepoznavnost in spoznavanje policij ter organizacij, ki so delovanju policij blizu. Dosegel je tudi medsebojno prepoznavnost in navezovanje partnerskih stikov udeleženih.

Udeležba predstavnikov našega društva na mednarodnem simpoziju je bila izredno pozitivna. Z udeležbo smo potrdili prepoznavnost našega društva v najvišjih policijskih krogih držav udeleženk in organizacija,h ki so po svojem izhodišču blizu policijam držav. Navezali smo koristne stike in z 10 minutno predstavitvijo društva na avditoriju v skladu s programom simpozija spodbudili izjemno zanimanje prisotnih.

Ciril Magdič