Ministrica Andreja Katič s pooblaščenci društev in zvez vojnih veteranov podpisala pogodbe o sofinanciranju

Ministrica za obrambo Andreja Katič je 9. aprila 2018 s predstavniki društev in zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov in ki so bili uspešni na javnem razpisu, podpisala pogodbe o sofinanciranju njihovega delovanja za leto 2018 ter se jim zahvalila za delo.

Za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez iz sredstev državnega proračuna je od leta 2014 odgovorno Ministrstvo za obrambo, ki proračunska sredstva razdeljuje na podlagi oblikovanih meril in načel poštenega sodelovanja civilno-družbenih organizacij in Ministrstva za obrambo. Ministrstvo je konec novembra lani že četrtič izvedlo javni razpis ter nato pregledalo in ovrednotilo vloge. Sklep o sofinanciranju je izdalo devetim društvom oziroma zvezam od devetih prijavljenih, saj so vsi izpolnjevali razpisne pogoje.

Podpisa pogodb o razdelitvi sredstev za letos so se udeležili pooblaščeni podpisniki društev in zvez vojnih veteranov, uspešnih na javnem razpisu. Ministrica za obrambo Andreja Katič se je predstavnikom društev in zvez, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov zahvalila za njihovo delovanje, kot tudi za uspešno sodelovanje z ministrstvom in Slovensko vojsko. Kot je dejala, je bilo zadnje obdobje na obrambnem področju zaradi poslabšanja varnostnega okolja v širši skupnosti zelo zahtevno. Glede dela Ministrstva za obrambo v zadnjem letu je izpostavila predvsem priključitev in sodelovanje Slovenije v Stalnem strukturnem sodelovanju na področju obrambe EU (PESCO) ter pomen vključitve k mednarodni organizaciji OCCAR. Vladi je v tem mandatu uspelo zaustaviti trend padanja obrambnih sredstev, vendar vsi projekti ne potekajo z načrtovano dinamiko, pri čemer je izpostavila modernizacijo Slovenske vojske. Obrambna ministrica je opozorila na pomen učinkovite porabe razpoložljivih finančnih sredstev v letošnjem letu in pri tem dodala, da bo ministrstvo po že končanem postopku medresorskega usklajevanja novega srednjeročnega obrambnega programa dobilo dodatna sredstva, s čimer bo višina obrambnega proračuna na ravni, za katero so se dogovorili v vladi.

Sredstva v skupni višini 1.504.519,68 evrov bodo, skladno z vladnim sklepom, prejela naslednja društva in zveze: ZZB za vrednote NOB (532.702,13 evra), Zveza veteranov vojne za Slovenijo (414.104,41 evra), Zveza policijskih veteranskih društev Sever (216.872,06 evra), Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (131.224,11 evra), Zveza društev general Maister (95.037,28 evra), Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora Celovec (54.431,69 evra), Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske (37.757,06 evra), Društvo MORiS (12.210,94 evra), in Zveza vojnih invalidov NOV Trst (10.180 evrov).

Izbrani vlagatelji bodo sredstva za sofinanciranje prejeli v treh obrokih, prvega v tridesetih dneh po podpisu pogodbe. Pogodba od prejemnikov zahteva, da s sredstvi ravnajo v duhu dobrega gospodarja in jih uporabijo za namen, s katerim so kandidirali na javnem razpisu.

 

Foto: Bruno Toič, MORS