MSNZ-Novinarska konferenca 12.5.2010

Obeleževanje 20. obletnice Manevrske strukture narodne zaščite

V sejni sobi Uprave RS za zaščito in reševanje na Vojkovi cesti 61 v Ljubljani so bile medijem predstavljene aktivnosti za obeleževanje 20. obletnice Manevrske strukture narodne zaščite.
Na novinarski konferenci so sodelovali:
  • Janko S. Stušek - podpredsednik ZVVS in predsednik organizacijskega odbora;
  • Borut Likar - podpredsednik ZS (Zduženja Sever) in namestnik predsednika org. odbora;
  • Miloš Bizjak - predstavnik MORS (vodja kabineta ministrice za obrambo);
  • Branko Celar - predstavnik MNZ (svetovalec ministrice za notranje zadeve);
  • Anton Pozvek - generalni sekretar ZS in
  • Mitja Jankovič - generalni sekretar ZVVS.

Predstavljen je bil logo 20. obletnice MSNZ in informativno gradivo.

Informativno gradivo

Letos mineva 20 let od znanega ukaza komandanta RŠ TO SRS, na podlagi katerega se je pod krinko zagotovitve ustreznejšega varovanja orožja začel v Sloveniji nelegalen odvzem orožja Teritorialne obrambe in njegovo premeščanje v skladišča JLA. Posledica zavrnitve ukaza Jugoslovanske ljudske armade in odpora proti nezakonitemu odvzemu  orožja je nastanek Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) leta 1990, ki je pomembno vplival na zavarovanje političnih odločitev o samostojnosti Slovenije in razvoj bodočih oboroženih sil.

Na pobudo vodstev Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev Sever sta ministrstvi za obrambo in notranje zadeve sprejeli pobudo o skupni organizaciji prireditev, s katerimi bomo v tem letu obeležili 20. obletnico dogodkov iz leta 1990, katerih rezultat je bil tudi nastanek projekta MSNZ.

Predsednika obeh veteranskih organizacij Janez Pajer in Miha Molan sta imenovala organizacijski odbor za obeležitev 20. obletnice MSNZ, ki ga sestavljajo predstavniki Zveze veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS), Zveze policijskih veteranskih društev Sever (ZPVD Sever), Ministrstva za obrambo (MO) in Ministrstva za notranje zadeve (MNZ).

1.seja organizacijskega odbora je bila 6.maja na sedežu ZVVS v Ljubljani. Člani organizacijskega odbora, ki mu predseduje podpredsednik ZVVS Janko S. Stušek, so potrdili predloge za obeležitev 20. obletnice MSNZ, o katerih sta predhodno na usklajevalnem sestanku dogovorili tudi delegaciji ministrstev pod vodstvom ministrice za obrambo dr. Ljubice Jelušič in ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal.
 
V počastitev 20. obletnice MSNZ, ki je leta 1990 sodila med ključne oblike skrivne oborožene zagotovitve priprav na slovensko osamosvojitev leta 1991, se bodo zvrstili številni dogodki. S skupnim sodelovanjem veteranskih združenj ter obeh ministrstev pri teh dogodkih želimo tudi simbolično pokazati, da je do slovenske osamosvojitve pripeljalo sodelovanje vseh udeleženih akterjev.

V soboto, 15. maja, bo v Kadetnici v Mariboru v organizaciji Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje Slovenske vojske organizirana okrogla miza o vlogi MSNZ pri osamosvajanju Slovenije.

V ponedeljek, 17. maja, bo na Ministrstvu za obrambo skupni sprejem za organizatorje MSNZ leta 1990, katerega gostiteljici bosta ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič in ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal. Ob tej priložnosti bo v avditoriju nekdanje vojaške gimnazije v Ljubljani turi odprtje skupne razstave dokumentarnih gradiv o ustanovitvi in delovanju MSNZ, ki jo pripravljata Muzej Slovenske vojske in Muzej Policije.

Predvidoma 4. ali 5. septembra bo v Ljubljani osrednja proslava ob 20. obletnici MSNZ, ki jo bosta podprli Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve. Poleg članov obeh veteranskih organizacij in pripadnikov obeh ministrstev pričakujemo udeležbo številnih akterjev osamosvojitvenih aktivnosti ter prebivalcev mesta Ljubljana in ostalih prebivalcev Slovenije.

4. oktober bo obeležen s strokovnim posvetom o vlogi MSNZ v novejši slovenski zgodovini. Na ta dan leta 1990 je bila MSNZ prenesena pod poveljstvo Teritorilne obrambe Slovenije.Strokovni posvet bo v Ljubljani pod strokovnim vodstvom Inštituta za novejšo zgodovino Slovenije.

Za spomin na 20. obletnico MSNZ bo izdelana tudi spominska značka, o dogodkih v zvezi z MSNZ pa bo posnet dokumentarni film.

Ljubljana, 12. 5. 2010

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Za obeležitev 20. obletnice MSNZ
Preds. Janko S. Stušek