MSNZ-Okrogla miza v mariborski Kadetnici 15.05.2010

Okrogla miza je bila v soboto, 15. maja, v Avditoriju generala Maistra v Kadetnici v Mariboru.
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje Slovenske vojske je organiziralo organizira okroglo mizo o zgodovinskem pomenu Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) za Slovensko vojsko, o tem, ali je bila MSNZ uporniški ali sistemski projekt, kakšna je bila vloga MSNZ pri tranziciji TO SRS v TO RS, ter o povezovanju subjektov obrambnega sistema takrat in danes.
 
Okrogla miza se je začela z uvodnim nagovorom ministrice za obrambo dr. Ljubice Jelušič. Nanizala je tudi nekaj konkretnih vprašanj, na katere naj bi dala odgovore tokratna okrogla miza. Med uvodničarji so bili še dr. Vladimir Prebilič, ki je predstavil geopolitični položaj Slovenije 1988/1991, dr. Damijan Guštin in dr. Uroš Svete, ki sta predstavila okoliščine nastanka in delovanja MSNZ, in stotnik mag. Zvezdan Marković, ki je spregovoril o vprašanju dostopnosti virov za raziskovanje.
Organizacijo MSNZ na državni republiški ravni je predstavil Vinko Beznik, Anton Krkovič pa se je nastopu odrekel v znak protesta, ker organizator na njegov zahtevo ni pravočasno razmnožil in udeležencem razdelil njegovega pisnega prispevka, ki ga je prinesel s seboj. Po Beznikovem nastopu je okroglo mizo zapustil.

Mag. Marjan Fekonja je predstavil MSNZ v funkciji formiranja novih vojaških poveljstev, Jože Kolenc in Miha Butara pa sta predstavila organizacijo MSNZ na pokrajinski ravni. O organizaciji MSNZ na lokalni ravni so spregovorili Primož Šavc-Ravne, polk. Mitja Teropšič-Brežice in Franci Povše-Novo mesto.

Predstavljena dejstva in informacije so s številnimi vprašanji in komentarji dopolnili tudi drugi udeleženci okrogle mize.