Novosti na področju varstva vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih veteranov

12.6.2012

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je posredovalo obvestilo za javnost glede novosti na področju varstva vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih veteranov ter sprememb s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih prinaša Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).