Ocena dela KoDVOS v obdobju julij 2010 - julij 2011

Predsednik republike dr. Danilo Türk vsako leto pripravi sprejem za predsednike članic Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije - KoDVOS, kjer ga podrobno seznanijo z delovanjem in načrti za prihodnje obdobje.

Letošnje srečanje je bilo v predsedniški palači v ponedeljek, 4. julija. Ob tej priložnosti je bila opravljena tudi primopredaja vodenja KoDVOS-a med Zvezo slovenskih častnikov in Zvezo policijskih veteranskih društev Sever, ki bo vodila delo koordinacije do 31. decembra 2012. Predsedujoči v naslednjem mandatnem obdobju bo Miha Molan.

Predsednik ZSČ dr. Bojan Potočnik je ob predaji dolžnosti predstavil poročilo o delu koordinacije v preteklem obdobju. Delovanje koordinacije je bilo v preteklem obdobju uspešno tudi z vidika medsebojnega sodelovanja med članicami koordinacije.

S skupnim delovanjem spoznavamo, da imamo veliko skupnih točk, na katerih lahko uspešno izmenjujemo mnenja in izkušnje. S temi izkušnjami lažje premagujemo ovire, ki se nam pojavljajo med našim delovanjem.

Predsednik delovanje KoDVOS-a tudi sicer aktivno spremlja preko svojega svetovalca za obrambna vprašanja v Uradu predsednika RS generala Ladislava Lipiča. General Lipič je prisoten na vseh sestankih koordinacije, na katerih prenaša pobude in stališča predsednika države.