Odgovor na članek v reviji Reporter z naslovom: Mrlakov kotiček v muzeju osamosvojitve v Velenju

Ljubljana

Prav zanimivo je, kako se v reviji Reporter spomnijo sestreljenega pilota Tonija Mrlaka samo ob obletnici sestrelitve oziroma takrat, ko v Ljubljani pripravijo spominski pohod v spomin na ta dogodek.

Tokrat jih moti t.i. Mrlakov kotiček, ki se nahaja v sklopu stalne zbirke Spominskega centra 1991 v Velenju. Da imamo tako zanimiv in poučen muzej, v katerem so zbrani predmeti in predstavljeni dogodki Šaleške in Zgornje Savinjske doline gre zasluga predvsem občini Velenje ter vojnim veteranom OZVVS Velenje in ZPVD Sever za Celjsko območje.

Da je v muzeju poseben kotiček posvečen pristanku helikopterja na Golteh in njegovo varovanje, ni in ne sme biti nobeno presenečenje. S helikopterjem sta prebegnila Jože Kalan in Bogo Šuštar, ki sta bila v enoti pod poveljstvom Tonija Mrlaka in sta bila dobro seznanjena z njegovim delovanjem še pred samimi oboroženimi spopadi. Prav tako ni za zanemariti dejstva, da sta ravno Kalan in Šuštar z veseljem sodelovala pri pripravi tega dela muzejske zbirke.

Medtem, ko se velenjskim vojnim veteranom očita, da so varuhi socializma, se očitno namerno pozablja na dejstvo, da so se pripadniki stalne sestave velenjskega štaba TO pod poveljstvom Jožeta Prislana javno uprli oddaji orožja. To je bil tudi čas, ko je načelnik oddelka za ljudsko obrambo v Kočevju veselo oddajal orožje in je bil v krogih Slovenske teritorialne obrambe bolj poznan, kot poveljujoči slovenskemu ešalonu na vojaški paradi v Beogradu.

Temu vsakokratnemu pogrevanju tragične zgodbe Tonija Mrlaka, ki mu je s strani države uradno priznan status vojnega veterana osamosvojitvene vojne, bi se lahko ognili, če bi se tisti trije politiki (Janša, Bavčar in Kacin), ki so poznali delovanje Tonija Mrlaka pred in v začetku agresije, jasno in pošteno opredelili o njegovi vlogi in s tem preprečili izkoriščanje Tonija Mrlaka v politične namene.

Mitja Jankovič

generalni sekretar ZVVS