Odgovor predsednika združenja Sever na članek v tretji številki publikacije Delo MAG

V tretji številki publikacije Delo MAG z dne 25.01.2010 je pod naslovom »Govori kar si delal, kar veš!« objavljen intervju z Vinkom Beznikom. V intervjuju je gospod Beznik navedel nekaj netočnosti, ki se nanašajo na sejo upravnega odbora Zveze policijskih veteranskih društev SEVER z dne 12.01.2010, katere želim pojasniti.
Beznik govori, da je predlagal štiri sklepe, katere je upravni odbor vse zavrnil. Dejstvo je drugačno. Po široki in polemični razpravi je Beznik UMAKNIL predloge sklepov, tako da o njih upravni odbor sploh ni razpravljal, še manj pa glasoval.

Beznik trdi, da je upravni odbor sprejel le en sklep in sicer: »Upravni odbor združenja Sever podpira vse aktivnosti, ki jih je organizacijski odbor izvedel za obeležitev akcije Sever, in mu izreka priznanje in zahvalo za opravljeno delo.« in da je s tem vso stvar pometel pod preprogo. Dejstvo je, da sta bila sprejeta dva sklepa in sicer ta, ki ga navaja Beznik in sklep, ki se nanaša na ugotovljene pomanjkljivosti in se glasi:«Vse ugotovljene pomanjkljivosti iz razprave upravni odbor upošteva pri naslednjih projektih«.

Vse ostale izjave Beznika, ki se nanašajo na v intervjuju omenjene posameznike, smatram kot njegovo mnenje.


Milan HORVAT
PREDSEDNIK