Odgovor VČP na pobudo Združenja Sever za presojo 143. člena ZUJF

Prejeli smo odgovor Varuhinje človekovih pravic na pobudo Združenja Sever v zvezi z zmanjšanjem pokojnine na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki ga objavljamo v celoti.