Odkritje spominske plošče Hranitelji orožja

9. junija 2018 je Policijsko veteransko društvo Sever za Koroško slovesno odkrilo spominsko ploščo Hranitelji iorožja 1990-91 na kmetiji Karner, pri Cvetki in dr. Petru Pungartniku na Selah 14 pri Slovenj Gradcu. Na tej lokaciji je bila v času osamosvajanja Republike Slovenije v obdobju 1990-1991 tajno skladišče streliva in orožja Posebne enote milice Uprave za notranje zadeve Slovenj Gradec.

S tem pogumnim domoljubnim dejanjem sta Pungartnikova prispevala neprecenljivo zgodovinsko vlogo pri oboroževanju vojnih enot policije ter uspehu slovenskih oboroženih sil v osamosvojitveni vojni 91.

Govornika sta bila podžupan Mestne občine Slovenj Gradec Jani Potočnik in Srečko Bukovski, tedanji pomočnik 3. čete Posebne enote milice, ki je delovala na območju Koroške.

V kulturnem programu so sodelovali pevci Moškega pevskega zbora Ksaver Meško Sele-Vrhe in praporščaki veteranskih in domoljubnih organizacij Koroške. Srečanja so se udeležili policijski veterani Koroške, številni krajani Sel-Vrh, direktor Policijske uprave Celje Jože Senica s komandirji koroških policijskih postaj, delegacije Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo in slovenskih častnikov.