Odkritje spominske plošče na zgradbi Policijske postaje Šentilj

Šentilj v Slovenskih goricah

V četrtek 7. junija 2018 je Policijsko veteransko društvo Maribor pripravilo slovesnost, na kateri so odkrili spominsko ploščo na zgradbi Policijske postaje Šentilj v Slovenskih goricah. 

Obeležje je posvečeno spominu na napad letala Jugoslovanje armade, ki je 28. junija 1991 raketiralo objekt Postaje milice Pesnica (PM), na Maitrovi ul. 7, v Šentilju. V napadu sta bila hudo ranjena Robert Verbančič, namestnik komandirja PM Šentilj in Jože Kralj, upokojeni miličnik (nekdanji pomočnik komandirja PM Šentilj).

Slavnostni govornik je bil Milan Vogrinec, takratni komandir PM Pesnica. Prireditev je povezoval Stane Kocutar, v kulturnem programu pa so nastopili učenci OŠ Rudolfa Maistra iz Šentilja v Slovenskih goricah in kvartet Policijskega orkestra.